Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet

 

A Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet 2012. december 1-jén jött létre Dr. Sepsi Enikő vezetésével, szenátusi határozattal. Az Intézet a korábban önállóan működő Színháztudományi, illetve Szabadbölcsészet Tanszékeket foglalja magában, valamint az újonnan létrejött Művészet- és Médiapedagógiai Tanszéket.

Az Intézet egyik részét alkotó Szabadbölcsészet Tanszék 2008. február 1. óta létezik az Egyetem önálló szervezeti egységeként. A Tanszék elsődleges feladata a Szabadbölcsészet alapszak és a Vallástudomány mesterszak képzésének biztosítása, de emellett a minden bölcsész számára kötelező Filozófiatörténet tantárgy felügyelete és megtartása is a Tanszék oktatóinak kompetenciájába tartozik. A Szabadbölcsészet alapszak széles körű betekintést nyújt a filozófiai és a művészetekkel kapcsolatos tudományokba, nagy hangsúlyt fektetve a filozófiai stúdiumokra. Az alapszak Művészettörténet specializációja a művészettörténet, Vallástudomány specializációja pedig a vallási eszmék és jelenségek tanulmányozásába vezeti be a hallgatókat. Mind a Szabadbölcsészet alapszak, mind a Vallástudomány mesterszak sajátosságai közé tartozik a klasszikus nyelvek, valamint az ókori vallástörténet kiemelt oktatása. A (nappali és levelező munkarendben is oktatott) Vallástudomány mesterszak Vallástörténet szakiránya a vallási jelenségek mind időben, mind térben széles spektrumát öleli fel az egyes tudományterületek elismert specialistái segítségével. A képzés fő hangsúlya a zsidó-keresztény hagyományra esik. A Tanszéken jelenleg Szabadbölcsészet, Művészettörténet, illetve Vallástudomány minor elvégzésére van lehetőség. Posztgraduális képzés keretében indítjuk a kétféléves Etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzési szakot is levelező munkarendben.

A Színháztudományi Tanszék 2009. április 1-jével jött létre, hogy kidolgozza a teatrológia oktatásának a lineáris képzési rendszerhez igazított rendjét. Ez a kínálat az elmúlt években új kollégáknak köszönhetően tovább bővült. A tanszék munkája a képzés több szintjén indított programokban kerül megjelenítésre. Alapképzésben a Kar bármely hallgatója (kivéve a szociológia, történelem és pszichológia szakos hallgatókat) felveheti az 50 kredites Színházi stúdiumok specializációt vagy annak egyes tanegységeit. Ennek elvégzése jó alapot biztosít a Színháztudomány mesterszakhoz (de nem feltétele annak!), amelyet nappali és levelező tagozaton is indítunk. Főállású oktatóink mellett a színháztudomány több elismert kutatója, illetve neves rendezők, dramaturgok, drámaírók tanítanak nálunk megbízott előadóként.

A Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék 2014 tavaszán jött létre a Média-, mozgókép- és kommunikációtanári MA képzés; a Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak, a Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú továbbképzési szak (magyar és angol nyelven); a Vizuális kultúra, vizuális nevelés pedagógus-továbbképzési program, a Bevezetés az írás-, olvasás- és a biblioterápiás gyakorlatok pedagógiai alkalmazásába pedagógus-továbbképzési program, valamint a Művészetpedagógia pedagógus-továbbképzési program képzések oktatására. Az új tanszék oktatói kommunikáció-, irodalom-, film- és zenetudományi szakemberek.

A Művészettörténet Tanszék 2015 őszén jött létre, hogy az alapképzésre (Szabadbölcsészet, művészettörténet specializáció) épülve kidolgozza a művészettörténet mesterképzés rendjét, és sikeres akkreditáció után biztosítsa a BA-n végzettek továbbtanulási lehetőségét, specializálódását. A Művészettörténet mesterszak részben elmélyülést tesz majd lehetővé a tudomány sajátos kérdéseiben, módszereiben a középkortól napjainkig, részben pedig a Műemlékvédelemmuzeológia specializáció révén a gyakorlati művészettörténeti munkába és ennek összefüggésrendszerébe vezeti be a hallgatókat. Főállású oktatóink mellett a KRE több tudományos műhelyéből (néderlandisztika, színháztudomány, kommunikáció stb.) illetve a széles szakterület más (művészeti, intézményes) műhelyeiből kutatók, művészek vesznek részt a tanszék munkájában.

Az Intézet által gondozott szakok:


Szabadbölcsészet alapképzési szak (Művészettörténet és Vallástudomány specializációval, Szabadbölcsészet, Művészettörténet, illetve Vallástudomány minorral)
Színházi stúdiumok specializáció
Színháztudomány mesterképzési szak (nappali és levelező)
Vallástudomány mesterképzési szak (nappali és levelező)
Drámapedagógia szakirányú továbbképzési szak
Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzési szak
Kodály-kultúra Magyarországon és külföldön szakirányú továbbképzési szak
Kodály Culture in Hungary and Worldwide Specialist Postgraduate Programme
Média-, mozgókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzési szak (5 éves képzés)
Vizuális kultúra és vizuális nevelés 60 órás pedagógus-továbbképzés
Bevezetés az írás-, olvasás- és biblioterápiás technikák pedagógiai alkalmazásába 60 órás pedagógus-továbbképzés
Személyközpontú művészetpedagógia 30 órás pedagógus-továbbképzés
Színház- és filmművészeti szakíró, kritikus szakirányú továbbképzési szak
Művészeti igazgatás és művészetmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
Művészettörténet mesterképzésAz Intézet szervezetén belül működő tudományos műhelyek/kutatócsoportok:

A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban (OTKA K 101503)
„Színházi net-filológia” (OTKA 81400) kutatócsoport

Intézetvezető:
Dr. Sepsi Enikő egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., I. em. 105.
Telefon: 483-2900
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.    

Ügyintézés:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em. 224.
Boldog Dalma, intézeti ügyintéző
Telefon: 483-2887; +36-30/22-77-697
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Várnagy Andrea, tanszéki ügyintéző
Telefon: 483-2872
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Az intézet tanszékei:

Művészet- és Médiapedagógiai Tanszék

Tanszékvezető: Dr. Béres István egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 225.
Telefon: 483-2874
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Művészettörténet Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Jékely Zsombor tanszékvezető egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 225.
Telefon: 483-2874
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   
Szabadbölcsészet Tanszék
Tanszékvezető: Dr. Horváth Orsolya egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 228.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36-30/951-3454


Színháztudományi Tanszék
Tanszékvezető: Dr. habil. Kiss Gabriella egyetemi docens
Elérhetőség:
1088 Budapest, Reviczky u. 4., II. em., 226.
Telefon: 483-2854
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Teljes munkaidős oktatók:

Dr. Alex Leonas egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Béres István egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Bodolay Géza egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Borsi Attila egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Demeter Márton egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Domokos Johanna egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Deres Kornélia egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Faludy Judit egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Gulyás Adrienn egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Horváth Orsolya egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Jékely Zsombor egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Keserü Katalin egyetemi tanár Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kékesi Kun Árpád egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Kiss Gabriella egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kopeczky Rita egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Kucsera Tamás Gergely, egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lannert Keresztély István egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Lovász Irén egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Mészáros Flóra egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. habil. Pásztori-Kupán István egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Rákóczy Anita egyetemi adjunktus Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Sarnyai Csaba Máté egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.;
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szilasi Alex egyetemi tanársegéd Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Vassányi Miklós egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Dr. Visky András egyetemi docens Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella Tímea
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube