Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék

 

A tanszék képzésben betöltött feladata a hallgatókat megismertetni a személyiség egészséges és patológiás működéseivel, ezek diagnosztikai és terápiás vonatkozásaival. Ennek megfelelően a fő oktatási területek: személyiséglélektan, pszichopatológia, patopszichológia, klinikai pszichológia, egészségpszichológia, klinikai egészségpszichológia és pozitív pszichológia.

Képzésünk gyakorlatorientált, ennek keretében részben belső gyakorlatok, részben külső intézményekben – kórházban, nevelési tanácsadóban – tartott gyakorlatok segítségével igyekszünk megismertetni a hallgatóinkat a pszichológusok mindennapi munkájával.

Belső gyakorlataink során abban segítjük hallgatóinkat, hogy a megszerzett elméleti ismereteiket gyakorlati készségekbe fordítsák. Megtanulhatják a különféle kérdőívek és tesztek használatát és kiértékelését, elsajátíthatják az interjúkészítés módszereit, megismerkedhetnek a klinikai esetreprezentáció és az egészségpszichológiai oktatási programok alapjaival, és betekintést nyerhetnek terápiás, módszerspecifikus területekre is: pl. családterápia, pszichodráma, autogén tréning, fókuszolás, konfliktuskezelés, relaxáció, szimbólumterápia, művészetterápia stb.

Fontosnak tartjuk a hivatásbeli személyiségfejlesztést, BA képzésben 6 féléven keresztül oktatjuk a pályaszocializációt.

A tanszéken dolgozó kollegák valamennyien gyakorló pszichológusként is tapasztalattal bíró pszichológusok, mindannyian számos módszerspecifikus képzéssel rendelkeznek. A tanszéken dolgozó kollegák valamennyien PhD tudományos fokozattal rendelkező, vagy fokozatszerzésben levő oktatók.

Kutatásaink a pár és család (közös Rorschach, hordozás, örökbefogadás), a pozitív pszichológia (mentális egészség, optimizmus, megbocsátás, mindfullness) és a krónikus fájdalom témakörei köré szerveződnek.

Az utóbbi ideig jelentős számú konferencia-előadás és publikáció készült a fent említett témakörökben.

A kutatásainkban való részvételre folyamatosan fogadunk önismeretre vágyó párokat, valamint várjuk az érdeklődő hallgatókat és kollégákat is.
Jelentkezés ezen a címen: [e-mail megjelenítése].

Tanszékvezető
Dr. Mirnics Zsuzsanna
Telefon: +36 (1) 430 2340/109


A Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék oktatói

Dr. Mirnics Zsuzsanna tanszékvezető, egyetemi docens
Prof. Dr. Bagdy Emőke professor emeritus, egyetemi tanár
Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika egyetemi docens
Dr. Szili Ilona egyetemi docens
Dr. Mailáth Nóra egyetemi adjunktus
Dr. Szabó-Bartha Anett egyetemi adjunktus
Dr. Szondy Máté egyetemi adjunktus
Dr. Ferenczi Andrea egyetemi adjunktus
Dr. Kántor Sándor egyetemi adjunktus
Dr. Bátki Anna egyetemi adjunktus
Dr. Biró Gyula egyetemi tanársegéd
Heincz Orsolya egyetemi tanársegéd
Dr. Reinhardt Melinda egyetemi adjunktus


Elérhetőség:
1037 Budapest, Bécsi út 324., V. ép., fsz.109.
Tel.:+36 (1) 430 2340

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella Tímea
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube