Ösztöndíjak

KRE Ösztöndíj Program

A KRE hallgatói számára akár az önköltségi díj 100%-át visszafizető ösztöndíjrendszert működtet.

Károli Gáspár Ösztöndíj

A Károli Gáspár Ösztöndíj célja, hogy támogassuk az 1. helyen hozzánk jelentkező tehetséges és önköltséges képzésben részt vevő hallgatókat, akik egyetemünk polgáraivá válnak.
 
Az ösztöndíjra minden elsőéves, önköltséges hallgatónk jelentkezhet, aki teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy mesterképzésben vesz részt és 1. helyen jelölte meg egyetemünket. Az ösztöndíjat a hallgatók a 2016/2017-es tanévben két alkalommal (a félévek elején) pályázhatják meg. Az ösztöndíj egy tanulmányi félév (5 hónap) időtartamára adható és akár az önköltség 75%-át is fedezheti. Az ösztöndíj folyósításának feltétele 30, 55 vagy 80 óra tartamú önkéntes munka elvégzése.
 
2012-ben az adó 1%-ának felajánlásából befolyt összeget teljes egészében a Károli Gáspár Ösztöndíj alapba fektettük be. A 2012/2013- as tanévben összesen 10 millió forintot osztottunk szét hallgatóink között, a 2013/2014-es tanévben közel 13 millió forintot, a 2014/2015-ös tanévben 14,5 millió forintot, a 2015/2016-os tanév első félévében pedig közel 8,5 millió forintot.
Az Ösztöndíj összege:
-          az önköltség 75%-a  
-          az önköltség 50%-a
-          az önköltség 25%-a

Kari kapcsolattartó: Füleki Beáta (KRE BTK Karrieriroda), e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., mobil: +36 30 4814309

Befogadó nyilatkozat 2017/2018/I. őszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj pályázati felhívás 2017/2018/I. őszi félév

Károli Gáspár Ösztöndíj adatlap 2017/2018/I. őszi félév

Önkéntes munkalehetőségek listája 2017/2018/I. őszi félév

Jelenléti ív 2017/2018/I. őszi félév


Teljesítésigazolás önkénteseknek 2017/2018/I. őszi félév


Károli Kiválósági Ösztöndíj
 
Ösztöndíjunkkal azokat a nappali munkarendű, Egyetemünket első helyen megjelölt, első éves alapképzésben vagy osztatlan mesterképzésben részt vevő hallgatóinkat jutalmazzuk, akik előkelő helyezést értek el valamely középiskolai versenyen.

 

Szociális alapú ösztöndíjak:

Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult a jogosultság igazolása alapján. Az alaptámogatás igényléséhez szükséges PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP letölthető itt.
Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje megegyezik a rendszeres szociális támogatás pályázatok leadási határidejével, amely: 2018. szeptember 21. Helyszín: KARI HÖK Iroda.


Rendszeres szociális támogatás 2018/2019. tanév II. félév

A 2018/2019. tanév II. félévben is megpályázható a rendszeres szociális támogatás azoknak a hallgatóknak, akik szociális alapon rászorulnak. Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével és a szociális helyzetet igazoló dokumentumok, igazolások benyújtásával lehet. A pályázatokat a Hallgatói Önkormányzat és az Egyetemi Szociális Bizottság bírálja el, hiánypótlásra nincs lehetőség.

Leadási határidő: 2019. február 19. (kedd) 16:00

Rendszeres szociális támogatásra pályázatot csak magyar állami (rész)ösztöndíjas / államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos), felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben.


Rendkívüli szociális ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás a jogosultság igazolása esetén.
Az alaptámogatás igénylő adatlap leadási határideje minden hónap 20. napjáig, helyszín: KARI HÖK Iroda.
Az támogatás igényléséhez szükséges adatlap letölthető itt.

Kiegészítő szociális ösztöndíj

A rendszeres és rendkívüli szociális ösztöndíjak mellett Egyetemünk további ösztöndíjat kínál egyes hátrányos helyzetű hallgatóinak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, amit az ösztöndíjhoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok adományoznak szociális jogosultság alapján.

Tanulmányi ösztöndíj

Tanulmányi ösztöndíj félévente kerül odaítélésre 5 hónapon keresztül. A tanulmányi ösztöndíjban a KRE hallgatóinak legjobban teljesítő 50%-a részesülhet, az ösztöndíjat az elért tanulmányi eredmények alapján nyerhető el.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (volt Köztársasági Ösztöndíj)

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj havi összege megegyezik a költségvetési törvényben e jogcímen megállapított összeg egy tizedével.
A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma az előző év október 15-i állapotát rögzítő statisztikai adatközlés szerinti államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%-a, de intézményenként legalább egy fő.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj a teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére a képzési időszakon belül a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos, közéleti, kulturális és sport tevékenységért kiemelt ösztöndíj adományozható egy félév időtartamra rendszeres havi juttatás formájában, vagy egyszeri alkalommal.

Sporttevékenységért járó ösztöndíj

A pályázati felhívás azoknak a Károli Gáspár Református Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendű hallgatóknak szól, akik egyetemi keretek között, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett aktívan versenyszerű sporttevékenységet végeztek, és ezzel nagymértékben hozzájárultak a sportélet sikereihez és fejlődéséhez.

Sporttevékenységért járó ösztöndíjra jogosultak mindazok, akik a tantervi követelményeken túlmutató sporttevékenységet végeztek aktív félévük során, illetve rendelkeznek már legalább egy lezárt félévvel, emellett az alább felsorolt képzési szintek valamelyikén az Egyetemen teljes idejű képzésben vesznek részt:

  • alapképzés,
  • osztatlan képzés,
  • mesterképzés,
  • felsőoktatási szakképzés,
  • doktori képzés.

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázati anyagot 2016. április 22-ig (péntek) kell eljuttatni az Egyetem Rektori Hivatalába (1091 Budapest, Kálvin tér 9.) az Egyetem főtitkárának címezve.

A pályázat továbbításának módja:

  • Postai úton (Főtitkár részére),
  • Személyesen: zárt borítékban a Rektori Hivatal Titkárságán leadva (szintén a főtitkár részére).

Az intézményi sporttevékenységért járó ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 hónap) egyszeri alkalommal folyósított juttatás.
A felhívás további részleteit itt találhatják.
Az adatlap letölthető itt.

  

Ír nagykövetségi ösztöndíj

Szabályzat
Tájékoztató anyag

A jelentkezési lap az alábbi linken érhető el:
http://www.kre.hu/btk/images/ir_osztondij/Irish Embassy Bursary Programme Application Form.docx

 

 Japán nyelv és kultúra ösztöndíj

18-30 év közötti, japán szakos egyetemi hallgatóknak az alábbi ösztöndíjlehetőség nyílt.

Időtartam: 1 év (nem hosszabbítható)
Célcsoport: nem végzős japán szakos hallgatók, akik legalább 1 éve egyetemre járnak
Korhatár: 18 és 30 éves kor között
Pályázatok beérkezési határideje: 2019. február 18. (hétfő)

Bővebb információ: Magyarországi Japán Nagykövetség Kulturális és Sajtóosztály
Tel: 06-1/398-3100
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jelentkezési lapok letölthetők az alábbi honlapról
Honlap: https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_hu/culture_scholarship.html#nikken

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK RÉSZÉRE
“Okoseszközök hatása a családi életre illetve egészségünkre”

címmel, közösen hirdet pályázatot  a Pepita.hu családi portál illetve a Doklist.com nemzetközi orvosértéklő portál.  Magyarországi, illetve a szomszédos országok magyar anyanyelvű, alap-, mester- vagy osztatlan képzésében résztvevő, 40 évnél fiatalabb, aktív státuszú hallgatóinak.

Beadási határidő: 2019. március 31.
A pályázaton elnyerhető ösztöndíj: egyszeri 120.000 Ft

A pályázatról részletesen a https://pepita.hu/#osztondij2019 és a https://doklist.com/#osztondij2019 oldalon tájékozódhat, valamint itt jelentkezhet a pályázatra.

 

 

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube