Tanulmánykötet

Károli Könyvek

2011-ben megújult Egyetemünk könyvkiadási rendszere. Az eddigi kiadványokat felváltotta az Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös sorozata, a Károli Könyvek, amely alapvetően három alsorozatra tagolódik. Az egyik alsorozatba tartoznak a monografikus jellegű munkák, egy másik, külön alsorozatba soroljuk a tanulmány- és konferencia-köteteket. A harmadik alsorozat pedig a forráskiadványokat, fordításokat, műfordításokat öleli fel. A Károli Könyvek sorozat egyes köteteinek kiadása dékáni hatáskör. A sorozatszerkesztő dr. Sepsi Enikő.

Tanulmánykötet 
A család
és a
közösség
szolgálatában.
Tanulmányok
Komlósi Piroska
tiszteletére
A felvidék krónikása
- Tanulmányok a 70
éves Popély Gyula
tiszteletére
A hit erejével –
Pedagógiai
tanulmányok
A klinikai pszichológia
horizontja
A nevelés
kozmológusai
A spirituális közvetítő
A szél fúj
ahová akar.
NTP hallgatói
kiválóság kötet
A zenei hallás A zsoltár a régi
magyar irodalomban
Családi életre
és kapcsolati
kultúrára felkészítés
Das Wort -
ein weites Feld
Dicsőség tükre
Digitális tananyagok
- oktatásinformatikai
kompetencia a
tanárképzésben
Egyház, társadalom
és művelődés
Bod Péter korában
English Language &
Literatures in English
2014
FELELET A
MONDOLATRA.
Tanulmányok
a 60 éves
Bogárdi Szabó István
tiszteletére
Hiszek, hogy megértsem Inspirationen
Inspirationen II Jókai & Jókai Kapcsolatban -
Istennel és emberrel
 
Ki látott engem?
Buda Béla 75
King James Bible  Kortárs Japanológia I. 
Lelki arcunk
(Szenczi ünnepi kötet)
Lélekenciklopédia Mítosz, vallásés egyház
Latin-Amerikában.
A Boglár Lajos
emlékkonferencia kötete
Natio Est Semper
(Gergely András
ünnepi kötet)
Nemzet-sors-idenitás Northrop Frye 100:
A Danubian
Perspective
Párhuzamok,
történetek.
Tanulmányok
a kortárs
közép-európai
regényről
Pszichoanalitikus a
társadalomban 
Szólító szavak,
Tanulmányok Fabiny
Tibor hatvanadik
születésnapjára
Történelmet írunk Tükör által.
Tanulmányok
a nyelv,
kultúra, identitás
témaköréből 
Vallásfogalmak
sokfélesége
   
Vallás és művészet    

 
Monográfia
Műfordítás, forrás

Következő események


Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin


Nguyen Anasztázia
Gór-Nagy Miklós
Szilágyi Áron
Szabó Gabriella Tímea
Deáki Dóra
Szepesi Bertold
Telegdy Ádám
Beviz Barnabás

Youtube