Félévi felvételi a Szakkollégiumba

A Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium várja azon nappalis, alap- és mesterszakos, osztatlan tanár szakos, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók jelentkezését, akik elhivatottak aziránt, hogy a normál curicullumon túlmenően bővítsék szakmai tudásukat, ismereteiket és szeretnének egy építő közösség tagjaivá válni. A szakkollégium 8 műhelye közül a félévi felvételi eljárásban 6 áll nyitva a jelentkezők előtt. Bentlakó és bejáró státuszra egyaránt lehet pályázni. A jelentkezési határidő: 2018. január 19. (péntek). A felvételi elbeszélgetés várható időpontja: 2018. január 29. (hétfő) 14:00 óra, helyszíne a szakkollégium Horánszky utcai épülete.

"Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts" című nemzetközi konferencia a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából

2017. november 23–25. között a KRE BTK Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézete Német Nyelv és Irodalom Tanszéke rendezésében került sor a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literatur des 18., 19. und 20. Jahrhunderts című nemzetközi konferenciára a Kar Buda Béla termében. A konferenciát Balla Péter rektor úr és Prőhle Gergely, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője köszöntötte, és Sepsi Enikő dékán asszony nyitotta meg. A plenáris nyitó előadások után (Jan Rohls, München és Sebastian Seyferth, Zittau-Görlitz) az Una Corda Cello Quartet adott koncertet, majd ezt követően Maria Altmann asszony, a Németországi Szövetségi Köztársaság Budapesti Nagykövetsége I. titkára, a Kulturális osztály vezetője a Kar aulájában megnyitotta a Luther és a reformáció című plakátkiállítást. A konferencián nyolc német és öt magyar szakember – többek között egyetemünk oktatói – tartottak irodalom- és kultúrtörténeti, illetve nyelvészeti előadásokat a témában. A konferencia keretében a résztvevők megtekintették és megvitatták a Luther című animációs film (rendező: Richly Zsolt, forgatókönyv: Lackfi János) német nyelvű változatának néhány epizódját.
A konferenciát támogatták: KRE BTK, Reformáció 500 Emlékbizottság, Dunamelléki Református Egyházkerület, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Budapest, Magyarországi Evangélikus Egyház, Petőfi Irodalmi Múzeum.

2018. évi január záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgató!

A TVSZ. § 78. § (4) bekezdése szerint a Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozza a 2018. évi januári záróvizsga-beosztást: 2018. évi januári záróvizsga-beosztás
Oktatási azonosítója alapján (CTRL+F és írja be azonosítóját) tudja beosztásának időpontját és helyszínét megtekinteni.

Alkalmazott Névkutatás 2017. Nevek és szótárak – konferenciabeszámoló

A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2012-ben indította útjára az alkalmazott névkutatás témaköreit tárgyaló konferenciasorozatát, amely a szakterület egyetlen magyar nyelvű szakmai fóruma. A konferenciasorozat alapvető célja az alkalmazott névtan mint diszciplína kidolgozása, megerősítése, elvi és gyakorlati jelentőségének tudatosítása a hazai tudományos életben; a kutatási terület fő problémaköreinek áttekintése, aktuális feladatainak számba vétele, utak, megoldások keresése révén. A konferenciasorozat rendezvényei – nemzetközi színtéren is ritkaságszámba menően – terepet nyitnak az érintett szak- és alkalmazott tudományterületek, valamint az érdekelt szakmák képviselői számára az együttes gondolkodásra, a közös célok és kölcsönösen alkalmazható módszerek feltérképezésére.

Könyvbemutató – „Jövevények és Vándorok”

2016. december 14-én került bemutatásra a BTK Dísztermében a Luther Kiadónál, a reformáció 500. évfordulója alkalmából megjelent Jövevények és Vándorok (Családtörténeti töredékek a kezdetektől 1870-ig) című kötet. A könyv szerzője dr. Bodoky (Biberauer) Richárd (1908–1996) református lelkész.

A könyvet bemutató Dr. Géra Eleonóra elmondta, hogy egy egyedülálló történeti és levéltári anyag regényes és irodalmi feldolgozását veheti kézbe az olvasó. Egyedülálló, mert az arisztokrata családokat és néhány politikus családot leszámítva, nem ismerünk ilyen egységesen és épen fennmaradt polgári archívumot Magyarországon, mely a könyv alapját adja. A könyv szereplőinek regényes életútja Ausztrián, Skócián, Németországon, Svájcon át egészen Libanonig eljut. A kötet nem csak egy romantikus családtörténet, de a 18-19. századi magyar társadalomtörténet, egyháztörténet, ipartörténet, politikatörténet és nőtörténet egyedülálló forrása is.

Az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem és a MAZSIHISZ pályázatot hirdet a bölcsészettudományi karok hallgatóinak számára

Pályázati kiírás

2017. évi januári záróvizsga-beosztás

Tisztelt Hallgatók!

A Tanulmányi Osztály a mai nappal nyilvánosságra hozta a 2017. évi januári záróvizsga-beosztást.

Tanulmányi Osztály - Ügyfélszolgálat nyitva tartása a vizsgaidőszakban

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Pszichológiai Intézetben (1037 Budapest, Bécsi út 324., V. épület.) kihelyezett ügyfélszolgálatunk a 2016/2017. tanév I. félévben 2016. december 14-én, szerdán tart nyitva utoljára.

Meghívó könyvbemutatóra - Bodoky Richárd „Jövevények és Vándorok”

MEGHÍVÓ

a Luther Kiadó gondozásában megjelent
Bodoky Richárd Jövevények és Vándorok
(Családtörténeti töredékek a kezdetektől 1870-ig)
című kötetének
bemutatójára

Megjelent Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai – A figurális-tipológiai olvasás című könyve

A L'Harmattan Kiadónál megjelent Fabiny Tibor: Az eljövendő árnyékai – A figurális-tipológiai olvasás című könyve. Kapható a L'Harmattan Kiadó könyvesboltjaiban (1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16., illetve 1085 Budapest Horánszky u. 20.), valamint a Kaláka Zeneboltban (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.).