Kari tudományos, tehetséggondozási projektek

A Kar pályázati forrásból rendszeresen támogatja a hallgatói tehetséggondozást. 2010 és 2016 között 11 NTP-pályázaton vett részt sikeresen, illetve egy olyan TÁMOP-pályázaton, amelyik kifejezetten a tehetséggondozást szolgálta; továbbá még két másik pályázat keretében tudott tehetséggondozó tevékenységet folytatni.

Aktuális tudományos pályázatunk:

 • Hallgatói tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetemen c. pályázatunk (NTP-FKT-17-0013 ) keretében a BTK-n az identitás és kultúra témájához kapcsolódó tehetséggondozást tűzzük célul, mely az indítás alatt álló multidiszciplináris doktori iskolánk (irodalom, nyelvészet, pszichológia) témája. A tehetséggondozás célcsoportja a mesterképzéseinkben résztvevő hallgatók, minden szakterületről. A program első félévében keressük azokat a hallgatókat, akik a felkínált témákban a tantervi kereteken felüli tanulmányokat, kutatómunkát vállalnak. A kiválasztásuk alapja a kinyilvánított érdeklődésen túl egy önálló szakmai poszter elkészítése, amelyet az első félévben nyilvánosan be is mutatnak. A tavaszi félévben közös műhelymunkán vesznek részt 8 szakterületbe sorolt kutatószemináriumokon, ahol általános módszertani jártasságuk fejlesztésén túl, a saját kutatási témájukban is előrehaladnak, a legjobbak lehetőleg publikációig. A legjobbak tanulmányai megjelenhetnek a kar folyóirataiban vagy más szakmailag elismert publikációs formában.

Az elmúlt tanév tudományos pályázatai:

 • Hallgatói tehetséggondozás a Károli Bölcsészettudományi Karán (NTP-HHTDK-16-0080): Általános műveltségi, szaknyelvi, vagy személyiségfejlesztő és egészségmegőrző kurzusokat kínálunk a Benda Kálmán Szakkollégiumunk indítását előkészítő tehetséggondozó műhelyeink hallgatói számára. A közös kurzusok tervezett témakörei:
       1. A keresztyén spiritualitás, etikai kérdések és kortárs társadalmi folyamatok
       2. Konstruktív életvezetés, karriertervezés, közösségi felelősség

  Szakkollégiumi általános felkészítő kurzusok és tudományos diákköri tehetséggondozás a Károli Bölcsészettudományi Karán a 2016/17-es tanévben

 • Hallgató tehetséggondozás a Károli Gáspár Református Egyetemen (FKT-M-16-0009): A KRE BTK a Benda Kálmán Szakkollégium képzésének 2017 őszi indulását segítette, mely a Bölcsészettudományi Karon művelt minden szakterületről gyűjti az elkötelezett oktatókat, motivált hallgatókat. A 8 szakterületi műhelyéhez tartozó kurzusok tematikájának kialakítását, műhelyenként egy kurzus első félévi megtartását tudtuk biztosítani a pályázat által. Kapcsolódó célunk a külföldi szakkönyvállomány fejlesztése és külföldi mentorokkal való találkozás biztosítása egy őszi konferencián. Ez a pályázat tette azt is lehetővé, hogy az OTDK-n jutalmazott pályamunkákat kötetbe szerkesztve meg tudtuk jelentetni.

  Hallgatói tehetséggondozás szakmai műhelyeinek támogatása a 201617-es tanévben

 • KRE BTK részvétele a XXXIII. OTDK-n (OTDKR-16-0070): A Kar pályázatot nyújtott be arra, hogy az országos versenyben a hallgatói és közreműködő tanárok részvételi költségeit fedezhesse.

  Korábban megvalósult pályázataink