Karunk küldetésnyilatkozatában rögzített feladatainak egyike, hogy a református általános és középiskolák számára magyartanárokat képezzen. A Magyarországi Református Egyház 71 olyan közoktatási intézménnyel rendelkezik, amelyben Karunk hallgatói oktatóként elhelyezkedhetnek (61 általános iskola, 26 középiskola, 6 szakképző, 11 művészetoktatási, 22 diákotthon, valamint 2 pedagógiai szakszolgálat és 1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény). A jelenlegi tanulói létszámcsökkenés az egyházi iskolákat és ezen belül különösen a középiskolákat az önkormányzati fenntartású intézményekkel szemben kevésbé érinti, népszerűségük folyamatosan nő. Emellett Karunk, világi jellegéből adódóan, állami, illetve más egyházak által fenntartott általános és középiskolákban történő oktatásra is felkészíti hallgatóit.

A többciklusú felsőoktatási képzési rendszerben a tanári szakképzettséget csak mesterképzési szinten lehet megszerezni. A tanári mesterszakon két tanári szakképzettséget kell megszerezni, ettől csak néhány kivételes esetben lehet eltérni (például korábbi főiskolai és egyetemi szintű végzettség esetén vagy diszciplináris MA végzése után). Mivel a tanári mesterképzés kétszakos, vannakelső és második tanári szakok, attól függően, hogy a hallgató 110 kredites vagy 50 kredites előtanulmányokkal rendelkezik. Első vagy második tanári szakképzettségként ugyanazt a végzettséget biztosítja, csak az előtanulmányi feltételek (110 vagy 50 kredit), illetve a mesterképzésben lévő szakterületi modul megszerzése (30 vagy 50 kredit) eltérők.

A magyartanári szak lehetséges párosításai egyetemünkön:
Magyar alapszakos hallgatók számára:

  • magyartanár–angoltanár,
  • magyartanár–némettanár,
  • magyartanár–történelemtanár,
  • magyartanár–magyar mint idegen nyelv tanára;

Más (angol, német, történelem) alapszakos hallgatók számára:

  • angoltanár–magyartanár,
  • némettanár–magyartanár,
  • történelemtanár–magyartanár


A magyartanári mesterszak végezhető:

  • a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjának, vagyis a magyar BA alapszaknak az elvégzése után a magyartanári mesterképzés egy másik szakkal együtt öt félév alatt teljesíthető, összesen legalább 150 kredit értékű tanulmányokkal;
  • egyszakosként (előtanulmányoktól függően) csak a már korábban diplomát szerzett hallgatóknak van lehetőség, a képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

A szakos előképzettség nem feltétel, de ha ez hiányzik, akkor párhuzamosan minoros tanulmányokat is kell folytatni.

Az új típusú tanárképzést az utolsó félévben összefüggő szakmai gyakorlat zárja, amelyet az intézménnyel szerződésben álló közoktatási intézményekben lehet végezni.

A tanári mesterszakon folytatott tanulmányok, gyakorlatok soránportfóliót kell készíteni, amelyben a tanárjelölt saját gyakorlati fejlődését dokumentálja, összegyűjti a pedagógiai munkáit, feljegyzéseit, a tanulók megismerése terén végzett munkájának, tanári gyakorlatának eredményességét adatokkal alátámasztó dokumentumait. A portfólió a tanári szakdolgozat részét és a tanári képesítő vizsga tárgyát képezi.

A megszerzett szakképzettség – okleveles magyartanár – a közoktatás 5-12. (13.) évfolyamán, illetve a szakképzés valamennyi formájában a tanári szakképzettségnek megfelelő tárgyak oktatására jogosít.

Részletes tájékoztató felvételizőknek


A magyartanári mesterszak előkészítése az alapképzésben

Tanári mesterképzésre jelentkezőknek azonban már az első képzési ciklusban (BA) meg kell tervezniük későbbi tanulmányaikat.

A magyartanári mesterszakra az alapképzésből való belépésnek négy feltétele van:

1. a magyar alapképzési (BA/BSc) szak 110 kredites, általános szakmai részének elvégzése, amely szakra építve első tanári szakképzettséget lehet szerezni;

2. vagy más alapképzési szak keretében a szak saját szakiránya helyett a magyar alapszakos specializáció (minor) elvégzése 50 kredit értékben, amely szakra építve második tanári szakképzettséget lehet szerezni;

3. az alapképzési szak szabadon választható részében elvégezhető, tanári alapozó, pedagógiai-pszichológiai modul, 10 kredit értékben – az ehhez tartozó kurzusokat a Tanárképzési Tanszék hirdeti meg.

A tanári alapozó pedagógiai és pszichológiai modul az alapképzésben bármikor elvégezhető. Ennek elvégzése a 3. félévtől kezdve bármelyik félévben lehetséges, de az egyenletes terhelést figyelembe véve inkább az 5–6. félévben javasoljuk. A modul tanegységeihez olyan, a pályaismeretet és pályaorientációt segítő pedagógiai és pszichológiai kurzusok tartoznak, amelyek azoknak is hasznos ismeretet nyújtanak, akik a későbbiekben esetleg mégsem végzik el a tanári mesterszakot.

4. sikeres felvételi vizsga a tanári mesterképzési szakra, annak szakterületi moduljaira a rendes felvételi eljárás keretében.

A magyartanár szak felvételi elbeszélgetésén a magyar BA szakon végzettek vesznek részt.

A magyar alapszakos specializációt (minort) végzettek korábbi munkájukból összeállított portfóliót adnak be. Ennek követelményéről az illetékes szaktanszékek adnak felvilágosítást.

Képzéseinket nappali tagozaton indítjuk, államilag támogatott és költségtérítéses képzés formájában.

A hallgató előképzettségéhez igazodó tanulmányokról bővebb felvilágosítást itt olvashatnak.

Következő események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube