JELENTKEZÉSI LAP

a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzési szakjára
(levelező) (Budapest)


1. Jelentkező személyi adatai (személyazonosító igazolvány szerint):
Neme: *
Előtag (pl. dr., id., ifj. stb.):
Vezetéknév (Családi név): *
Keresztnév1. (Utónév1): *
Keresztnév2. (Utónév2)
Születési név (Ha eltér a jelenleg használt nevétől):
Születési hely: *
Születési idő: *
Születési ország: *
Születési megye1 (csak ha Magyarországon született):
Állampolgárság1: *
Állampolgárság2 (ha van):
Nemzetiség (ha az állampolgárság 1 nem magyar):
Anyja családi neve: *
Anyja keresztneve1: *
Anyja keresztneve2 (ha van):
Adóazonosító jel:
TAJ szám:
Munkahelye:
Munkahelye címe:
Munkahelyi beosztása:
Tanulói, hallgatói azonosító (ha van):
Állandó lakcíme (lakcímkártya szerint):
Ország*:
Megye2:
Város: *
Ir.sz.: *
Közterület neve: *
Közterület típusa: *
Hsz. (és emelet, ajtó): *
Értesítési cím:(csak akkor kell kitölteni, ha más mint az állandó lakcím):
Ország:
Megye3:
Város:
Ir.sz.:
Közterület neve:
Közterület típusa:
Hsz. (és emelet, ajtó):
További elérhetőségek:
Telefonszám:
Mobil:
E-mail: *
* Kitöltése kötelező
1 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
2 Csak magyarországi cím esetén kell megadni.
3 Csak magyarországi lakcím esetén kell kitölteni.

2. Nyilatkozat felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokról:
(Az oklevélen szereplő adatok alapján)
szint intézmény neve (kar)
OM betűkódja (ha van)
szak, szakpár végzettség
megnevezése
képzés kezdete
tanév, félév
záróvizsga időpontja
(év, hó, nap)
oklevél nyomdai
piros sorszáma
(ha van) (PT...)
oklevél kiállításának
ideje
(év, hó, nap)
Csatolja a dokumentumot
Elfogadott formátumok:
pdf, jpg, png, jpeg, tif


3. Egyéb csatolható dokumentumok feltöltése:
Honosító határozat vagy hiteles fordítás
(elfogadott formátumok: pdf, jpg, png, jpeg, tif)


4. Nyelvtudást igazoló dokumentumok (amennyiben van):
Nyelv:
szint (A1, B2 ,C1):
típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
Nyelv:
szint (A1, B2 ,C1):
típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
Nyelv:
szint (A1, B2 ,C1):
típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):
Nyelv:
szint (A1, B2 ,C1):
típus (komplex (C), szóbeli (A), írásbeli (B)):


5. Nyilatkozat:
Tudomásul veszem, hogy a fenti szakirányú továbbképzés levelező munkarendben indul
(elegendő jelentkező esetén), és a részvételért költségtérítés fizetendő.
Kérjük helyezzen pipát a lenti jelölőnégyzetbe:


Postázandó dokumentumok: oklevélmásolat (ha oklevelét külföldön szerezte, honosító határozatot vagy hiteles fordítást is mellékeljen, ha az nem angol vagy német vagy francia nyelvű), valamint a visszaigazoló e-mailben csatolva kapott -pdf.- jelentkezési lap aláírva, szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevél-másolat,
leckekönyv-másolat (régi típusú oklevéllel rendelkezők esetén) vagy neptunból kinyomtatott leckekönyv-kivonat
(elvégzett félévek átlaga), nyelvvizsga-bizonyítványok másolata. Korábban elkészített szemináriumi dolgozat, tanulmány, szakdolgozat összefoglalója (max. 4000 leütés terjedelemben), ami jól kifejezi a jelentkező szakmai érdeklődést, jártasságát.
Postacím:
KRE BTK Pszichológiai Intézet Továbbképző Központ
Kovács Sarolta
1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület.