Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2022.11.16.

Fontos időpontok

 

A felvételi eljárás fontos időpontjai:

2022. december vége: a felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése a www.felvi.hu honlapon és az e-felvételi indulása

várhatóan 2023. február 15: felsőoktatási online jelentkezés határideje

várhatóan 2023. február 20: az e-felvételi dokumentumok hitelesítési határideje

2023. július eleje: a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az egyszeri sorrendmódosításának a határideje

2023. július vége: a felvételi ponthatárok megállapítása

2023. augusztus eleje: pótfelvételi jelentkezési határidő

2023. augusztus vége: pótfelvételi ponthatárhúzás

 

Felvételi eljárás

 

A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban történő jelentkezés során legfeljebb hat helyet lehet megjelölni. A jelentkezési határidő a 2023. szeptemberben induló képzésekre: előreláthatólag 2023. február 15.

 

Hitelesítés határideje

Ügyfélkapu-regisztráción keresztül, vagy a kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával: előreláthatólag 2023. február 20.

 

Jelentkezés módja

Elektronikus jelentkezés: regisztrációt követően, az elektronikus felvételi adatlap kitöltésével a www.felvi.hu honlapon keresztül történhet. A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg. A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során egy alkalommal módosíthatja.

 

A felvételi folyamata

A felvételi folyamata

Forrás: www.felvi.hu

 

Eljárási díjak

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési kérelmét. A díjmentes alapjelentkezés három képzés megjelölését teszi lehetővé, ezen felül a jelentkezőnek jelentkezésekor – a jelentkezési helyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetnie. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

Figyelem! Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzési helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, ennek értelmében jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.