Károli Gáspár Református Egyetem - Felvételi 

Módosult: 2022.01.11

Felvételi és Pályaalkalmassági vizsgák
Alkalmassági vizsga a Pedagógiai Karon (tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, református hittanoktató és kántor alapképzési szakra)