Oklevél az MNB Kiválósági Ösztöndíjprogramban való részvételért
Kancellári rendszer bevezetése Egyetemünkön
 Visszásságok az atomenergia alkalmazásában
 A kommunizmus áldozataira emlékeztünk
Imádság krízisben
Magyar hősök
Méltatlanul háttérbe szorított lelkészek
28 éves a Károli
Dr. habil. Czine Ágnes folytatja a megkezdett munkát
Istennek tetsző böjt
 Lépjen be a Károlyi-Csekonics palotába!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Megjelent a Roma Voices in History című kötet

Hajnáczky Tamás,  az Egyház és Társadalom Kutatóintézet Romológia Kutatóműhelyének munkatársa is részt vesz a Roma Interbellum elnevezésű projektben, melynek keretein belül jelent meg a Roma Voices in History címmel egy 1100 oldalas forráskiadvány. A kötet nemzetközi szintéren is egyedülálló kiadvány, hiszen több mint tíz országot ölel fel. A most megjelent kötetben Hajnáczky Tamás dolgozta ki a forráskiadvány magyar vonatkozású részeit (kb. 90 oldal). A kötetet a Gypsy Lore Society elnöke szerkeszti, és a képre kattintva ingyenesen letölthető:

Bővebben ...

Oklevél az MNB Kiválósági Ösztöndíjprogramban való részvételért

A Magyar Nemzeti Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának keretében hívta létre az MNB Kiválósági Ösztöndíjprogramját 2016-ban azzal a szándékkal, hogy a hazai közgazdasági és pénzügyi szakemberképzés megújításában támogassa a szakterülethez kapcsolódó alap- és mesterképzési szakos hallgatókat.

Bővebben ...

Kancellári rendszer bevezetése Egyetemünkön

A Károli Gáspár Református Egyetem Fenntartója 130072/2021. számú határozatával módosította az Egyetem Alapító Okiratát és 2021. február 26-i hatállyal új, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény általános szabályain alapuló intézményvezetési és képviseleti struktúrát vezetett be. Ennek alapján a Fenntartó a 130073/2021. számú határozattal 2021. február 26-tól megbízta Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázst a kancellári feladatok ellátásával.

Bővebben ...

Visszásságok az atomenergia alkalmazásában – virtuális kerekasztal

2021. március 4-én, 18 órakor az Energiaklub szervezésében kerül megrendezésre a Visszásságok az atomenergia alkalmazásában című online kerekasztal-beszélgetés, amelynek résztvevője lesz Dr. Kodácsy Tamás, a KRE Egyház és Társadalom Kutatóintézet, Teremtésvédelmi Műhelyének vezetője, tudományos főmunkatársa.

Bővebben ...

A kommunizmus áldozataira emlékeztünk

2021. február 25-26. között tartott kétnapos online konferenciát a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társasága, a Károli Gáspár Református Egyetem és a Miskolci Egyetem „Közösség és egyén – a szovjet fogságba hurcoltak kontextusában" címmel, így emlékezve a kommunista diktatúrák áldozataira. A rendszerváltásig tabuként kezelt témában még rengeteg kutatási anyag, feltárásra váró részlet van, ennek egyik legújabb mérföldköve volt az online konferencia, ahol bemutatták a legfrissebb kutatási eredményeket is. A nagy érdeklődésre való tekintettel a konferenciát mindkét napon élőben lehetett követni a Gulág- és Gupvikutatók Nemzetközi Társaságának YouTube oldalán, illetve az előadások utólag is visszanézhetők az alábbi linkeken:

Bővebben ...

Imádság krízisben - VI. Protestáns Cigánymissziós Konferencia

A baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi és református egyházak közös szervezésében és szolgálatában kerül megrendezésre a VI. Protestáns Cigánymissziós Fórum, melynek címe és témája az Imádság krízisben. A március 6-án, 10 órakor kezdődő online konferencia a Római levél 15,30 alapján az ima jelentőségét állítja középpontba:

Bővebben ...

Magyar hősök

A Magyar hősök – Elfeledett életutak a 20. századból alcímmel megjelent ismeretterjesztő kiadvány hatvan ismert vagy éppen elfeledett, hősies életutat mutat be a kommunista diktatúra időszakából.

Bővebben ...

A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2000. június 13-án elfogadott határozata szerint 2001 óta minden év február 25-én emlékezünk meg a kommunizmus áldozatairól.

Bővebben ...

Méltatlanul háttérbe szorított lelkészek - új kötet és podcast jelent meg a témában

Február 25-én a kommunizmus áldozataira, köztük a református egyház meghurcolt tagjaira – lelkészekre, presbiterekre, hívekre – is emlékezünk. Ismert tény, hogy a keresztény felekezetek a berendezkedő kommunista hatalom célkeresztjében álltak, de arról már kevesebbet tudunk, hogy a Rákosi-diktatúra milyen manipulációval érvényesítette érdekeit az egyházakon belül.

Bővebben ...

28 éves a Károli

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról.
Az Egyetem 28. „születésnapja” alkalmából arra kértük Intézményünk néhány oktatóját, hogy az évforduló kapcsán emlékezzenek vissza a Károli kezdeti éveire az alábbi kérdésekre válaszolva:

Bővebben ...

Dr. habil. Czine Ágnes folytatja a megkezdett munkát

A Károli Gáspár Református Egyetem 2021. február 22-i szenátusi ülésén a Magyarországi Református Egyház Zsinatának előterjesztésére és kérésére a Szenátus egyhangúlag támogatta és megbízta Dr. habil. Czine Ágnes oktatási rektorhelyettest a rektori feladatok ellátásának folytatásával. A kinevezésről szóló 39/2021. (II.22.) sz. szenátusi határozat 2021. február 23. napján lépett hatályba. 

Bővebben ...

A tehetséggondozás a lehetőségek megadása

A tehetség kibontakozásához fontos, hogy a diák minél több oldalról megtapasztalhassa mindazt, ami benne rejlik, és mindezt bibliai üzenet is gazdagíthassa – vallják a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán.

Bővebben ...

Istennek tetsző böjt

„A böjt időszakának azonban van egy másik rendeltetése is: készülődünk arra, hogy újból lássuk, átéljük Krisztus szenvedéseit, kereszthalálát. Ha az Úr hűséges példáját hittel tudjuk végigkövetni és átélni, akkor lehet csak reménységünk arra, hogy ugyan csak por és hamu vagyunk, de a húsvéti feltámadás által a mi életünk nem áll majd meg a sírnál, hiszen ő maga a feltámadás és az élet (Jn 11,25). A kérdés csak az, hogy mi hogyan és miért böjtölünk.”

Bővebben ...

Felhívás Kárpát-medencei fiatal magyar kutatók konferenciájára

Az Oktatási Hivatal a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” (EFOP-3.10.1-17-2017-00001) projekt keretében multidiszciplináris tudományos konferenciát szervez Kárpát-medencei magyar doktoranduszoknak, doktorjelölteknek, fiatal kutatóknak, illetve a kutatás iránt érdeklődő mesterszakos hallgatóknak.

Bővebben ...

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube