Megalakult a KRE Jánossy Ferenc Gazdasági és Vállalkozástudományi Kutatóműhelye

2020 januárjában a KRE Szenátusa jóváhagyta a Jánossy Ferenc Gazdasági és Vállalkozástudományi Kutatóműhely megalakulását. A kutatóműhely a Gazdasági- és Vezetéstudományi Intézet mellett működik, de tagjait érdeklődés alapján fogadja be egy sokkal szélesebb körből. Célja egy olyan kutatóműhely létrehozása, amely hazai és nemzetközi téren is elismertséget tud szerezni. Kiemelten kezeli a technológia-váltás jogi-társadalmi-gazdasági hatásainak elemzését. Ennek érdekében 2020-ban nemzetközi és hazai konferenciákat, workshop-okat kíván szervezni, publikációkat fog megjelentetni, valamint együttműködéseket kezdeményez más műhelyekkel, emellett vendégelőadókat fogad, vitákat szervez. A Műhely eseményei nyitottak az egyetem oktatói, hallgatói, valamint minden érdeklődő számára egyaránt. A Jánossy Ferenc GVKM vezetője dr. habil. Lóth László, helyettese dr. habil. Kovács Róbert.