Nemzetközi megbízatás

Kodácsy Tamás, a KRE Ökogyülekezeti Műhelyének elnöke újra tagja lett az Európai Egyházak Konferenciája Gazdasági és Ökológiai Igazságosság (CEC Thematic Group on Economic and Ecological Justice) munkacsoportjának 2019-2023 között, akit a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként választottak be.
A CEC Gazdasági és Ökológiai Igazságosság munkacsoportja (GÖI) a teremtésvédelmi kérdésekkel és azok társadalmi, illetve gazdasági következményeivel foglalkozik, a tagegyházak szakértőinek bevonásával. Ezekben a témákban párbeszédet folytat az Európai Unióval, valamint segíti és erősíti a tagegyházak közéleti szerepvállalását, teológiai és etikai hozzájárulását a gazdasági és ökológiai igazságosság és fenntarthatóság kérdéseihez.
Bővebben itt lehet olvasni.