Birher Nándor előadása az Állami Számvevőszék konferenciáján

Az Állami Számvevőszék „Jó gyakorlatok” című szeminárium sorozatában tartott előadást a közelmúltban Dr. habil. Birher Nándor egyetemi docens, a KRE ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék tanszékvezetője.
Az előadó három kérdéskört is részletesen körül járt, választ keresve az alábbi kérdésekre: Mi az erkölcs? Mi a humánszolgáltató? Mi szabályozza ezek működését? Az előadásról további információ itt https://ajk.kre.hu/index.php/1349-birher-nandor-eloadasa-az-allami-szamvevoszek-konferenciajan.html érhető el.