A Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport tevékenysége – 2020/2021 I. félév

2020. szeptember közepére Dr. Sárközy Miklós, a Történettudományi Intézet egyetemi docensének fordításában elkészült  Muhammad Narshakhí Tárikh-i Bukhara (Bukhara története)című történeti krónikájának teljes magyar fordítása  (klasszikus perzsából), kiegészülve egy negyvenoldalas kísérőtanulmánnyal  és részletes jegyzetapparátussal. A Bukhara története a legkorábbi iszlámkori perzsa nyelvű krónika Bukhara városáról és Közép-Ázsiáról, a krónika szövegének nagy része a 10. század első fele előtti időszakból származik, a fennmaradt  perzsa változat  a 12. században született meg. Narshakhí krónikája kiemelkedően fontos forrás  a koraközépkori Közép-Ázsia, a sztyeppevilág  6–10. századi históriájához és a magyar őstörténet  itteni kapcsolataihoz.

Ez a forrás jövőre fog nyomtatásban magyarul megjelenni, jelen pillanatban a szerkesztés és a korrektúra munkálatai zajlanak. A kötet a Magyar Őstörténeti Témacsoport sorozatában jelenik meg, a KRE BTK Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoportjára utal a kísérőtanulmány.

Emellett 2020. szeptember 22-én, Dr. Sárközy Miklós  perzsa nyelvű online előadást tartott a teheráni (iráni) 'Alláme Tabátabá'í Egyetem felkérésére egy online előadássorozat keretében. Az előadás címe az alábbi volt: Motale'át-i íránsenászí  va gandzsíne-je noszakh-e khattí dar Madzsáresztán (Iranisztikai stúdiumok és  perzsa kéziratos gyűjtemények Magyarországon).

Az előadás az idén  januárban megjelent háromszerzős perzsa nyelvű monográfia  (Péri, Benedek;  Sárközy, Miklós;  Mohammadi, Mojdeh, Fehreszt-e Noszkhehá-je khattí-je fárszí-je ketábkháne-je ákádemi-je 'olúm-e Madzsáresztán,  Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences: translated by Parisa Karamrezaei with Mojdeh Mohammadi, The Institute for Political and International Studies,Teherán, 2020.) adataira támaszkodva az MTAK Keleti Gyűjteménye perzsa kéziratainak történetét és az  ezzel kapcsolatos tudománytörténeti kérdéseket elemezte.

A Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport Háború Karabahért/Arcakhért - az örmény-azeri konfliktus háttere, etnikai, vallási és politikai vonzatai címmel online workshopot hirdetett október 22-ére, 12-00-13.30 között, az őszi tréninghétre. A workshop résztvevői: Dr. Wagner Péter egyetemi adjunktus, KRE ÁJK, Külügyi és Külgazdasági Intézet, vezető kutató; Dr. Kovács Bálint, egyetemi docens, tanszékvezető, PPKE BTK, Armenológiai Tanszék/KRE ÁJK; Dr. Sárközy Miklós, egyetemi docens, KRE BTK Történettudományi Intézet, Közel- és Közép-Keleti Kutatócsoport. A workshop célja a konfliktus történetének, okainak bemutatása, Örményország és Azerbajdzsán politikai, hadászati, fegyverkezési lépéseinek elemzése, a térség etnikai, vallási problémáinak analízise és a Dél-Kaukázus nagyhatalmi (Oroszország, Törökország, Irán, USA, EU) politikájának értékelése volt. A workshop utolsó harmadában a hallgatóság kérdezhetett szabadon.

A kutatócsoport adatai elérhetők a következő linken is: https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/805-kozel-es-kozep-keleti-kutatocsoport.html

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube