Hallgatóink sikere a XXXIII. OTDK-n

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében 2017. március 23-án Győrben, a Széchenyi István Egyetemen kezdődtek meg a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) rendezvényei.

Az év legnagyobb felsőoktatási tehetséggondozási seregszemléje közel 4900 fiatal tudósjelölt számára kínál bemutatkozási lehetőséget 16 tudományterületi szekcióban. A XXXIII. OTDK ülései 2017. március 23. és április 27. között 9 felsőoktatási intézményben kerülnek megrendezésre országszerte: Budapesten, Debrecenben, Dunaújvárosban, Győrött, Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Pécsett, Szegeden és Veszprémben.

A tehetséggondozási fórumon egyetemünk hallgatói is kiválóan szerepeltek: 

Állam- és Jogtudományi Szekcióban, Miskolcon versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Büntetés-végrehajtási Jogi Tagozat:
2. helyezés: Fábryné Keszler Nikolett (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: Élet a rácsok után, avagy a reintegráció szerepe a büntetés-végrehajtásban

Büntetőjog II. Tagozat:
2. helyezés és a Wolters Kluwer Kft. különdíja: Vécsey Ádám Richárd (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: Az offshore büntetőjogi megítélése
ARS BONI publikációs lehetőség különdíja: Mendi-Kozma Laura (KRE ÁJK), témavezető: Dr. Dobrocsi Szilvia egyetemi docens, pályamunka címe: A kiberbűnözés egyes aspektusai - Az online zaklatás

Infokommunikációs Jogi Tagozat:
HVG ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. különdíja: Szabó Aliz (KRE ÁJK), témavezető: Dr. Tóth András egyetemi docens és dr. Klein Tamás tanársegéd, pályamunka címe: Az online-térben terjedő deviancia, a cybercrime az információtechnológia tükrében

Közigazgatási Jog I. Tagozat:
3. helyezés: Héder Ákos (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Rixer Ádám tanszékvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: A közmeghallgatás jogintézménye a megyei önkormányzatokban a rendszerváltozástól napjainkig

Munkajogi és Szociális Jogi Tagozat:
2. helyezés és Gönc Város különdíja: Németh András László (KRE ÁJK), témavezető: Dr. habil. Kun Attila tanszékvezető egyetemi docens, pályamunka címe: A vezető állású munkavállaló és a vezető tisztségviselő jogviszonyára vonatkozó szabályok Szigorúbb felelősség az alacsonyabb jogi védelem tükrében

Pénzügyi Jogi Tagozat:
3. helyezés: Asztalos Roland (KRE ÁJK), témavezetők: Dr. Ercsey Zsombor egyetemi docens és Dr. Boóc Ádám egyetemi docens, pályamunka címe: A székhelyáthelyezés problémaköre az adóelkerülés és adóoptimalizálás tükrében

Polgári Jog IV. Tagozat:
2. helyezés és HVG-ORAC különdíja: Orova-Botos Lilla (KRE ÁJK), témavezető: Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter tanszékvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: Online szerződéskötés, mint jogi aktus

Kriminológia Tagozat:
Legjobb opponens díj: Farkas Ágnes (KRE ÁJK)

Had- és Rendészettudományi Szekcióban, Budapesten versenyzőnk az alábbi eredményt érte el:

Büntetés-végrehajtás és Kriminológia Tagozat:
1. helyezés: Havasi Sára (KRE ÁJK), témavezetői: Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár és dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes, pályamunka címe: A fiatalkorú bűnelkövetők eredményes nevelése érdekében – a javítóintézeti nevelés és annak végrehajtása a Bv. kódex szabályozása alapján.

Humán Tudományi Szekcióban, Pécsett versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Színháztudomány Tagozat:
2. helyezés: Varga Nóra (KRE BTK), témavezető: Dr. Kékesi Kun Árpád egyetemi docens, pályamunka címe: „Nálunk az élet gyönyörű, a lányok is gyönyörűek, sőt, még a zenekar is gyönyörű” Gender-reprezentáció a kortárs magyar bábszínpadon, társadalmi nemek megjelenése a Sade márki 120 napja, a Kádár Kata revü s a Csárdáskirálynő című előadásokban.

Klasszikus magyar irodalom Tagozat:
3. helyezés: Kiss Andrea Kriszta (KRE BTK), témavezető: Dr. Hansági Ágnes egyetemi docens, pályamunka címe: Milyenek a nők?

Nyelvészet a nyelvoktatásban Tagozat:
2. helyezés: Sárkány Fruzsina (KRE BTK), témavezető: Dr. H. Varga Márta egyetemi docens, pályamunka címe: Kötőmód a magyar nyelvben és alkalmazása a magyar mint idegen nyelv oktatásában.

Pszicholingvisztika és kognitív nyelvészet Tagozat:
1. helyezés: Oláh Bence Attila (KRE BTK), témavezető: Dr. Bölcskei Andrea egyetemi docens, pályamunka címe: Hangstúdióban használt zenei terminusok

Középkori és kora újkori egyetemes történelem Tagozat:
3. helyezés: Bognár László (KRE BTK), témavezető: Dr. Gálffy László egyetemi docens, pályamunka címe: Hírek és a képzelet egy sajátos térben. A tenger és tengeri konfliktusok ábrázolása a késő középkorban, Thomas Walsingham krónikájában.

Orientalisztika II. (Keleti nyelvek, irodalom- és eszmetörténet) Tagozat:
2. helyezés: Hornos Dániel (KRE BTK), témavezető: Sági Attila tanársegéd, pályamunka címe: Boku vagy ore – a japán férfiak személyesnévmás-használati szokásai.

A PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégiumának különdíja: Kiss Andrea Kriszta (KRE BTK). 

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekcióban, Szegeden versenyzőink az alábbi eredményeket érték el:

Alkalmazott pszichológia 1. Tagozat:
2. helyezés: Makrai Balázs (KRE BTK), témavezetők: Kis György (ANIMA Kft. ügyvezető), Dr. Takács Szabolcs egyetemi adjunktus, pályamunka címe: A hazugságtipológiák feltérképezése a maffia játék tükrében.

Alkalmazott pszichológia 2. Tagozat:
Különdíj: Fehér Tibor Dániel, Szabó Beáta (KRE BTK), témavezető: Dr. Szili Ilona egyetemi docens, pályamunka címe: Az energiaital-fogyasztás pszichés hatásai.

Általános lélektan 1. Tagozat:
2. helyezés: Kovács Fülöp (KRE BTK), témavezető: Dr. Albu Mónika egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Mindfullness 1.0 (kísérlet a mindfullness mérésére egy mobil alkalmazáson keresztül).

Gyermekvédelem Tagozat:
Különdíj: Simon Márton (KRE TFK), Dr. Szarka Júlia dékánhelyettes, egyetemi tanár, pályamunka címe: Zenei nevelés – embernevelés Kodály Zoltán és Karácsony Sándor nevelésfilozófiájának tükrében.

Személyiségpszichológia 1. Tagozat:
2. helyezés: Mező Gábor Máté (KRE BTK), témavezető: Dr. Szondy Máté egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Metakogníciók kapcsolata a lelki egészséggel.

Személyiségpszichológia 2. Tagozat:
2. helyezés: Bencsik Beáta (KRE BTK), témavezető: Dr. Reinhardt Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Menstruációval kapcsolatos attitűdök és pszichés jellemzők összehasonlítása endometriózisban szenvedő, abból gyógyult és egészséges kontrollszemélyek csoportjában.

Szociálpedagógia Tagozat:
Különdíj: Kovács Asztrik (KRE BTK), témavezető: Dr. Kovai Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: A 60-as, 70-es évek nosztalgiája.

Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekcióban, Győrben hallgatóink az alábbi eredményeket érték el:

Játék az oktatásban Tagozat:
1. helyezés: Klemán Tünde (KRE TFK), témavezető: Dr. Bárdi Árpád, főiskolai docens, pályamunka címe: A mai csömöri gyerekek és szüleik természettel való kapcsolatának különbségei

Mese- és irodalompedagógia Tagozat:
1. helyezés:  Réti Júlia (KRE BTK),  témavezető: Dr. Sebők Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Mészöly Miklós tanítása a közoktatásban
Publikációs díj (publikációs lehetőség az Alkalmazott nyelvészeti közlemények c. folyóiratban): Szabó Dóra (KRE BTK), témavezető: Dr. Gyimesi Júlia egyetemi adjunktus, pályamunka címe: Tantermi folyamatok  a potenciális térben
Könyvutalvány: Vida Ágota (KRE BTK), témavezető: Dr. Sebők Melinda egyetemi adjunktus, pályamunka címe: A TALP-módszer és a szakaszos szövegolvasás Móricz Zsigmond novelláinak tanítása során
 
A magyar, mint anyanyelv pedagógiája tagozat:
2. helyezés és publikálási lehetőség az Anyanyelvpedagógia c. folyóiratban: Hollóy Zsolt (KRE BTK), témavezető: Dr. Gonda Zsuzsa adjunktus, pályamunka címe: A tanári kommunikáció: szleng a tanári nyelvhasználatban

A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata tagozat:
Különdíj: Veres Violetta (KRE BTK), témavezető: Dr. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens, pályamunka címe: Történelemoktatás két tanítási nyelvű iskolákban

Idegen nyelvek oktatása: alapvető nyelvpedagógiai témák tagozat:
Részvételi lehetőség a Gesus nemzetközi konferencián a Miskolci Egyetemen: Palesits Katalin (KRE BTK), témavezető: Dr. Dringó-Horváth Ida egyetemi docens, pályamunka címe: Grammatikvermittlung in modernen DaF-Lehrwerken - am Beispiel des Passivs

Társadalomtudományi Szekcióban, Budapesten hallhatóink az alábbi eredményeket érték el:

Vallás- és Hittudomány 1. Tagozat:
2. helyezés: Pető László (KRE BTK), témavezető: Dr. habil. Vassányi Miklós egyetemi docens, pályamunka címe: Garcilaso de la Vega, Ulloa Mogollón, Fernando de Santillán és a pre-inka népi vallásos hiedelemvilág
2. helyezés: Ratkovics Petra Krisztina (KRE HTK), témavezető: Prof. Dr. Zsengellér József rektorhelyettes, dékán, tanszékvezető egyetemi tanár, pályamunka címe: A homoszexuális gyakorlat a Biblia tükrében


Következő események
Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube