A magyar nyelv és a szakmai kultúra

Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Terminológiai Kutatócsoport (TERMIK)

A magyar nyelv és a szakmai kultúra. Magyar nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén (Témaszám: 20632B800), 2018–2021.

A kutatócsoport tagjai Dr. habil. Bölcskei Andrea, Dr. Csontos Nóra, Dr. habil. Dér Csilla Ilona, Prof. dr. Fóris Ágota, Dr. Sólyom Réka, valamint Oláh Bence Attila és Somogyi Zoltán.

A TERMIK keretében folyó kutatás célja egyrészt felmérni és tételesen leírni a különböző szaknyelvi műfajok jellemzőit, másrészt áttekinteni a tartalomfejlesztésnek, a dokumentációnak és a szakírásnak a terminológiával és a fordítási gyakorlattal való kapcsolatát, ezek elvi és gyakorlati vonatkozásait, harmadrészt pedig felmérni és leírni mindezek oktatási vonatkozásait a terminológia mesterszakban hasznosítható módon.

A szaknyelvi kutatások keretében a kutatócsoport tagjai a tradicionálisnak tekinthető szociolingvisztikai megközelítés mellett többféle nézőpontból közelítik meg a szakszövegeket, így például kommunikációs-pragmatikai, szövegnyelvészeti, lexikai-terminológiai, funkcionális-kognitív megközelítésből vizsgálják magukat a létrehozott írott szövegeket és azok jellegzetességeit.

A szakmai kapcsolatépítés nemcsak a kutatói közösségre terjed ki, hanem a szakmai közösségre is: a kutatócsoport tagja lett a European Association for Technical Communication (tekom Europe) egyesületének; a tagok részt vettek a Tekom Europe „TEKOM 2019” című szakmai-dokumentációs továbbképzésén Bécsben, és azóta is együttműködnek a tekom szervezetével.

A kutatócsoport tagjai az eredményeket konferenciákon ismertették, kapcsolódó publikációik tanulmánykötetekben és folyóiratokban jelentek meg. A részletes eredményeket a kutatócsoport honlapján lehet megtekinteni: https://btk.kre.hu/index.php/2015-12-05-09-31-20/kari-kutatocsoportok/824-terminologiai-kutatocsoport-termik.html

Az eredmények közül kiemeljük az alábbiakat:
- Közösen publikált tanulmánykötet: Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás. KRE – L’Harmattan, Budapest, 2019;
- Közösen szervezett konferencia: Nyelvészeti kutatások a tartalomfejlesztés és a dokumentáció területén – DOKU 2020 konferencia, KRE BTK Budapest, 2020. február 6., melynek tanulmánykötete a jövő évben jelenik meg;
- 2020-ban megjelenő három monográfia:
   o Csontos Nóra 2020. Szakszövegtipológia. Szakszövegtípusok vizsgálata társas-kognitív keretben. KRE–L’Harmattan, Budapest.
   o Dér Csilla Ilona 2020. Diskurzusjelölők és társulásaik a magyar nyelvben. KRE–L’Harmattan, Budapest.
   o Sólyom Réka 2020. Szaknyelvi szemantika. Funkcionális kognitív elemzések. KRE–L’Harmattan, Budapest.

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube