Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók igényelhetik első bejelentkezésük alkalmával, akikre az adatlapon található kategóriák bármelyike vonatkozik: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű, családfenntartó, nagycsaládos, árva, hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, félárva.

Az alaptámogatást a jogosultak a Neptun kérvénykezelő felületén igényelhetik.

Leadási időszak: 2020. szeptember 10-21.
Leadási határidő: 2020. szeptember 21. 16:00 óra (péntek)

Pályázati felhívás – Alaptámogatás – 2020/2021-es tanév
Nyilatkozat önfenntartásról

Az alaptámogatás pályázatok eredményei a kari hirdetőkön kifüggesztve lesznek elérhetőek.

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube