Pályázatok


(EGYH-KCP-13-0514) A KRE Nagykőrösi Intenátusának felújítása, közösségi tér kialakítása

(NTP-TDK-13-039) KRE-BTK TDK műhelyeinek támogatása 2014. tavasz 

(7144-5/2009., 2009.04.24.) Kedv.felsőfokú tanulmányokat folytató -pályázaton nyertes- roma fiatalok támogatása, költségtérítéshez történő hozzájárulással 2008/2009. II. félévre vonatkozóan

HEFOP 4.1.2. -P.- 2004-09-0011/1.0  "Fejlettebb technika - jobb kommunikáció"

1. HEFOP 3.3.1.„Bölcsész alapképzésünk változtatása a bolognai folyamatnak megfelelõen” c. pályázat

2. HEFOP 3.3 1. „Bilingua program: kétnyelvû szakirányú továbbképzés” c. pályázat
3. HEFOP 3.3.2. „Befogadó társadalom, befogadó nevelés”. 
4. „Romológiai tanulmányok és képzések bevezetése felsõoktatási képzésben résztvevõk, valamint azon foglalkoztatási csoportok számára, amelyek munkájuk során kapcsolatba kerülnek romákkal” HU 0101-01/2.2
5. LEONARDO pályázat: „A nyelvi kompetenciák fejlesztése az Egyházban, a  kulturális, társadalmi és oktatási intézményekben, valamint az egyházi médiában.” Feladatunk egy tananyagcsomag kifejlesztése volt, mely az egyházi szaknyelvi kompetenciák fejlesztését tûzte ki célul. A négy nyelvû tananyag címe magyarul: „Tanuljatok tõlem”
6. LINGUA pályázat: „Kezdõ angol, német, francia és olasz nyelvkönyv egyházi iskolák számára”. A tananyag tartalmi és módszertani eszközeivel kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a különbözõ vallású, más múltú, hagyományú, világnézetû    egyének kölcsönösen megismerjék egymást, egymás különbözõségeit elfogadva képesek legyenek a békés együttélésre. A négy nyelvû, kezdõ szintû tananyag címe magyarul: „Az elrejtett kincs”.  
7. KMÜFA  Informatikai eszközbeszerzés pályázat IEP-00389/2002
8. OTKA „Didaktikus és többszemélyes interakció-dinamika vizsgálati metodika fejlesztése."

Pályázati oldalunkon a legfontosabb pályázati lelõhelyeket gyûjtöttük össze (adatbázisok, minisztériumok, nemzetközi ösztöndíjszervezetek, alapítványi oldalak).


Pályázatfigyelõ
Magyar Ösztöndíj Bizottság
Oktatási Minisztérium 
MobilitásIfjúsági Szolgálat 
Elektronikus Ösztöndíj Almanach 
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány 
Fulbright
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány
Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány

Következő események


Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube