Károli Kiválósági Alap

2022. június 15-én prof. Dr. Trócsányi László Henrik a 14/2022. (VI.15.)/R számú Rektori utasítással létrehozta a Károli Kiválósági Alapot. Az Alap célja az Egyetemmel határozott vagy határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló oktatók, kutatók, tanárok, valamint nappali vagy levelező képzésben részt vevő hallgatók díjazása, amennyiben a díjazás iránti igény benyújtásának évében D1, Q1 vagy Q2 presztízsű folyóiratban megjelent vagy közlésre elfogadott tudományos publikáció szerzőségével rendelkeznek.

2022-ben díjazott szerzőink és publikációik:

Q1 és D1 kategóriában

Dr. Dringó-Horváth Ida
Kussaiynkyzy Gulmira; Dringó-Horváth Ida KRE/Információs és Kommunikációs Technológiák Kutatóközpont; KRE/BTK/Oktatásinformatikai Továbbképző Központ
Systematic Review of CLIL in Computer Science: Past, Present, and Future — with a Special Focus on Using ICT
LATIN AMERICAN JOURNAL OF CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (2011-6721 2322-9721): 14 2 pp 323-347 (2022)
https://doi.org/10.5294/laclil.2021.14.2.6

 

Fodorné Dr. Földi Rita
Kovács Krisztina; Földi Rita F. KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Fejlődéslélektani Tanszék; Géczi Gábor; Gyömbér Noémi
Parental Stressors in Sports Influenced by Attributes of Parents and Their Children
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH (1661-7827 1660-4601): 19 13 p. 8015
Folyóirat szakterülete: Scopus - Health, Toxicology and Mutagenesis 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35805673/

 

Fodorné Dr. Földi Rita
Krisztina Kovács, Rita F. Földi KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Fejlődéslélektani Tanszék, Noémi Gyömbér
The Effects of Parents’ and Their Children’s Characteristics on Parental Involvement in Sport -, 2022
JOURNAL OF FAMILY ISSUES (0192-513X): 0 0 pp 1-24 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0192513X221106739

 

Dr. Kövi Zsuzsanna
Dr. Wongpakaran Nahathai;   Wongpakaran Tinakon;  Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ
Development and validation of 21-item outcome inventory (OI-21)
HELIYON (2405-8440): 8 6 p. e09682. Paper e09682. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022009707?ref=pdf_download&fr=RR-7&rr=7d072e7d2db21cc8

 

Dr. Kövi Zsuzsanna
Aluja Anton; García Luis. F.;    Rossier Jérôme;    Ostendorf Fritz;  Glicksohn Joseph;  Oumar Barry; Bellaj Tarek;  Ruch Willibald;    Wang Wei;    Suranyi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ;   Ścigała Dawid;   Čekrlija Đorđe;    Stivers Adam W.;    Blas Lisa Di;    Valdivia Mauricio;    Ben Jemaa Sonia;    Atitsogbe Kokou A.;    Hansenne Michel
Dark Triad Traits, Social Position, and Personality: A Cross-Cultural Study
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY (0022-0221 1552-5422): January 26, 2022 p. -. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus – Anthropology
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/295744/1/DarkTriadTraitsSocialPositionandPersonality-ACross-CulturalStudy.pdf

 

Dr. Kövi Zsuzsanna
García Luis. F.; Aluja Anton; Rossier Jérôme; Ostendorf Fritz; Glicksohn Joseph; Oumar Barry; Bellaj Tarek; Ruch Willibald; Wang Wei; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Ścigała Dawid; Čekrlija Đorđe; Stivers Adam W.; Di Blas Lisa; Valdivia Mauricio; Jemaa Sonia Ben; Atitsogbe Kokou A.; Hansenne Michel
Exploring the stability of HEXACO‐60 structure and the association of Gender, Age, and Social Position with personality traits across 18 countries
JOURNAL OF PERSONALITY (0022-3506): 90 2 pp 256-276 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Psychology
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jopy.12664

 

Dr. Kövi Zsuzsanna
Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Wongpakaran Nahathai; Pooriwarangkakul Phurich; Suwannachot Nadnipa; Mirnics Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Wongpakaran Tinakon
Moderating role of observing the five precepts of Buddhism on neuroticism, perceived stress, and depressive symptoms
PLOS ONE (1932-6203 1932-6203): 17 11 p. e0277351. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277351

 

Dr. Pesti Csilla
Kopp Erika ELTE/PPK/Neveléstudományi Intézet; Pesti Csilla KRE/BTK/Tanárképző Központ
Organizational Learning and Resilience in Hungarian Schools During COVID-19 Distance Education – Study of two cases
EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION (0261-9768 1469-5928): 2022 dec 05 pp 1-20 (2022)
Nyelv: Angol | DOI
Folyóirat szakterülete: Scopus - Education
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2022.2154205?journalCode=cete20.

 

Dr. Rózsa Sándor
Kovács Ildikó SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika;   Gál Bernadett I. SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika; SZTE/DI/Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola; Horváth Zsolt ELTE/PPK/PhD Pszichológiai Doktori Iskola;    Demeter Ildikó; Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Janka Zoltán SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika; Urbán Róbert ELTE/PPK/Pszich Int/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Demetrovics Zsolt ELTE/PPK/Pszich_Int/Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék;  Andó Bálint SZTE/SZAOK/Pszichiátriai Klinika
Externalizing personality characteristics define clinically relevant subgroups of alcohol use disorder
PLOS ONE (1932-6203): 17 3 Paper e0265577. 10 p. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Multidisciplinary 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265577

 

Dr. Rózsa Sándor
Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Factors influencing schizotypal personality trait-dependent immersion and digital media usage: Adaptation and maladaptation
Acta Psychologica 2022 (DOI: 10.1016/j.actpsy.2022.103735)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0001691822002505?via%3Dihub

 

Dr. Rózsa Sándor
Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Hargitai Rita; Láng András PTE/BTK/PI/Fejlődés és Klinikai Pszichológia Tanszék; Osváth Anikó PTE/ÁOK/Gyermekgyógyászati Klinika; Hupuczi Ernő PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet; Tamás István PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet; Kállai János PTE/ÁOK/Magatartástudományi Intézet
Measuring Immersion, Involvement, and Attention Focusing Tendencies in the Mediated Environment: The Applicability of the Immersive Tendencies Questionnaire
FRONTIERS IN PSYCHOLOGY (1664-1078 1664-1078): 13 Paper 931955. 10 p. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Psychology (miscellaneous)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.931955/full

 

Q2 kategóriában

Dr. habil. Apatóczky Ákos Bertalan
House Juliane; Kádár Zoltán Dániel MTA Nyelvtudományi Intézet; NYTK/MTA Lendület Interakciós Rítus Kutatócsoport; NYTI/Pragmatika Központ; Nyelvtudományi Intézet; Nyelvtudományi Kutatóközpont; NYTK/Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet; Apatóczky Ákos Bertalan KRE/BTK/Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete/Kínai Tanszék
Tegezés és magázás a globális kommunikációs gyakorlatban. 1. rész: Esettanulmány különböző nyelvkultúrák IKEA-katalógusai alapján
MAGYAR NYELV (0025-0228 1588-1210): 118 3 pp 328-342 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Language and Linguistics
https://epa.oszk.hu/00000/00032/00097/pdf/EPA00032_magyar_nyelv_2022_3_328-342.pdf

 

Dr. habil. Bozsonyi Károly
Bozsonyi Károly KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Kommunikáció -és Médiatudományi Tanszék; Lester, David; Zonda, Tamás; Bálint, Lajos; Veres, Előd
A Population-Level Study Concerning the Assumed Association Between Suicide Rates and Antidepressant Consumption in Hungary
OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING (2022)
Folyóirat szakterülete: Social Sciences 11
https://doi.org/10.3390/socsci11030135

 

Dr. habil. Bozsonyi Károly
Kmetty Zoltán; Bozsonyi Károly, KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Kommunikáció -és Médiatudományi Tanszék
Identifying Depression-Related Behavior on Facebook—An Experimental Study
SOCIAL SCIENCES (2076-0760): 11 3 p. 135. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://www.mdpi.com/2076-0760/11/3/135

 

Fiamné Dr. T. Nagy Judit
Nagy Judit T. KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék; Bernschütz Mária BME/GTK/Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék
The Moderating Role of Academic Discipline in Acceptance of Video Technology for Educational Purposes
PERIODICA POLYTECHNICA SOCIAL AND MANAGEMENT SCIENCES (1416-3837 1587-3803): 30 1 pp 28-35 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Engineering (miscellaneous) 
https://pp.bme.hu/so/article/view/17531

 

Dr. Horváth Emőke
Horváth Emőke KRE/BTK/TTI/Új- és Jelenkori Történeti Tanszék
Foreign Relations between Hungary and Latin America in the Early Years of the Cold War (1947–1959)
EAST CENTRAL EUROPE (0094-3037 1876-3308): 49 1 pp 1-22 (2022)
https://brill.com/view/journals/eceu/49/1/article-p1_001.xml

 

Dr. Kövi Zsuzsanna és Dr. Mirnics Zsuzsanna
Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Mirnics Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Hittner James B.;  Swickert Rhonda;
Gratitude and social support mediate the association between mindfulness and mood: A cross-cultural replication study
JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY (1359-1053 1461-7277): 27 1 pp 246-252 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Applied Psychology 
Gratitude and social support mediate the association between mindfulness and mood: A cross-cultural replication study (sagepub.com)

 

Dr. Mészáros Veronika
Mészáros Veronika KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Kövi Zsuzsanna KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Pszichológiai Továbbképző Központ; Blanch Angel; Ferenczi Andrea KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék;  Tanyi Zsuzsanna;    Karai Virág KRE/BTK/Pszichológiai Intézet;  Hittner James Bryant; Kulig Barbara; Kovács Dóra  KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Smohai Máté KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
The validity and reliability of the hungarian version of the brief work-family conflict questionnaire – an effective method to measure work-to-family and family-to-work conflict
INTERPERSONA: AN INTERNATIONAL JOURNAL ON PERSONAL RELATIONSHIPS (1981-6472): 16 1 pp 2-16 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Cultural
https://doi.org/10.5964/ijpr.6309

 

Dr. Rózsa Sándor
Kresznerits Szilvia SE/AOK/K/Klinikai Pszichológia Tanszék és Szakambulancia; Rózsa Sándor ELTE/PPK/Pszich_Int/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék; Perczel-Forintos Dóra SE/AOK/K/Klinikai Pszichológia Tanszék és Szakambulancia
A transdiagnostic model of low self-esteem: pathway analysis in a heterogeneous clinical sample
BEHAVIOURAL AND COGNITIVE PSYCHOTHERAPY (1352-4658): 50 2 pp 171-186 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Clinical Psychology 
https://www.cambridge.org/core/journals/behavioural-and-cognitive-psychotherapy/article/transdiagnostic-model-of-low-selfesteem-pathway-analysis-in-a-heterogeneous-clinical-sample/1E9106CC0FA061DDBAEBD15A275D826D

 

Dr. Rózsa Sándor
Rózsa Sándor KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
Perceived usefulness of yoga to maintain well-being and in relation to COVID-19 cases among Hungarian yoga practitioners
Journal of Sports Medicine And Physical Fitness 2022. Nov. 62(11):1541-1551
Folyóirat szakterülete: Scopus - Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35179328/

 

Dr. habil. Somhegyi Zoltán György
Somhegyi Zoltán György KRE/BTK/ Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet/ Művészettörténet Tanszék
Reviewing the Past. The Presence of Ruins
PHILOSOPHIA (RAMAT GAN) (0048-3893 1574-9274): 2022 p.
Folyóirat szakterülete: Scopus - Philosophy 
https://doi.org/10.1007/s11406-022-00504-0  

 

Dr. Takács Szabolcs
Takács Rita ELTE/IK/Informtud_I/Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék; Kárász Judit T.; Takács Szabolcs KRE/BTK/Pszichológiai Intézet/Általános Lélektani és Módszertani Tanszék; Horváth Zoltán ELTE/IK/Informtud_I/Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék; Oláh Attila
Successful Steps in Higher Education to Stop Computer Science Students from Attrition
INTERCHANGE (0826-4805 1573-1790): 53 2 pp 1-16 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Arts and Humanities (miscellaneous)
https://link.springer.com/article/10.1007/s10780-022-09476-2

 

Dr. Tóth Gergely
Susánszky Pál TK/Politikatudományi Intézet; Somogyi Róbert BME/GTK/Pénzügyek Tanszék; KRTK/Közgazdaság-tudományi Intézet; Tóth Gergely KRE/BTK/Társadalom -és Kommunikációtudományi Intézet/Szociológia Tanszék
Political inequality in participation index - a gini-based measure of inequalities in political participation
RATIONALITY AND SOCIETY (1043-4631 1461-7358): First published online November 30, 2022 pp 1-20 Paper 104346312211436. (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - Social Sciences (miscellaneous)
https://doi.org/10.1177/10434631221143614

 

Dr. habil. Vámos Péter
Vámos Péter BTK/Történettudományi Intézet; KRE/BTK/Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete/Kínai Tanszék
Friendly Assistance and Self-Reliance: The Hungarian Geophysical Expedition in China, 1956–1962
JOURNAL OF COLD WAR STUDIES (1520-3972 1531-3298): 24 3 pp 116-150 (2022)
Folyóirat szakterülete: Scopus - History
https://direct.mit.edu/jcws/article-abstract/24/3/116/112893/Friendly-Assistance-and-Self-RelianceThe-Hungarian?redirectedFrom=fulltext

 
Év Publikációja Díj

prof. Dr. Laczkó Tibor
Lexicalising Clausal Syntax
Amsterdam, Hollandia : John Benjamins Publishing Company (2021)
https://www.jbe-platform.com/content/books/9789027258984
ISBN: 9789027210470 ISBN: 9789027258984

prof. Dr. Szabó András
Natio Ungarica: Die Mitglieder der ungarischen Studentengemeinschaft in Wittenberg 1555–1613
Göttingen, Németország : Vandenhoeck & Ruprecht (2021) , 489 p.
ISBN: 9783666565540
Tudományos