Tudományos Diákkörök

35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
FELHÍVÁSA


Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (35. OTDK).
A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.

Az OTDT a 35. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 35. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Központi felhívás

Szekció felhívások

 

»Állam- és Jogtudományi Kar
»Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
»Hittudományi Kar
»Szociális és Egészségtudományi Kar
»Tanítóképző Főiskolai Kar

 


Állam- és Jogtudományi Kar


A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa ezúton meghirdeti a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának kari minősítő (válogató) Tudományos Diákköri Konferenciáját az alábbi feltételek szerint:

Felhívás Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre
https://ajk.kre.hu/index.php/1453-felhivas-kari-tudomanyos-diakkori-konferencian-reszvetelre.html

Kari TDK Állam- és Jogtudományi Szekciófelhívás

Kari TDK Társadalomtudományi Szekciófelhívás

Kari TDK Közgazdaságtudományi Szekciófelhívás

 

Összesített adatok a KRE ÁJK által
a 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. tanévekben végzett kari TDK tevékenységről, a nevezett valamint a versenyen díjazott pályamunkákról

Év XXXII.
2014/2015 OTDK év
2015/2016 XXXIII. 2016/2017 OTDK év 2017/2018 XXXIV. 2018/2019 OTDK év 2019/2020
intézményi konferencián, fórumon részt vett 32 8 27 3 28 23
díjazott (nevezett) 26 (OTDK) 8 26 (OTDK) 3 26 (OTDK) 16
OTDK-n vagy más szakmai-tudományos fórumon részt vett 22 (OTDK)
- 22 (OTDK)
1 fő (Partiumi Keresztény Egyetem, továbbiakban: PKE)
9 (PKE) Jogász 18 (OTDK)
Alapszakon 2 (OTDK) 
4 (PKE)
11 (PKE)
díjazott elismerést kapott 5 helyezés +
4 különdíj
- 6 helyezés +
5 különdíj
1 különdíj (PKE)
1 helyezés +
3 különdíj (PKE)

6 helyezés +
5 különdíj 
1 legjobb opponens
1 helyezés (PKE)

-

 

KRE Állam- és Jogtudományi Kar – REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT

https://ajk.kre.hu/index.php/hallgatoinknak/tehetseggondozas.html
Karunkon kiemelt célkitűzés a tehetséggondozás, éppen ezért tehetségpontként rengeteg lehetőségünk nyílik hallgatóink szakmai tudáson kívüli képességeinek, készségeinek fejlesztésére, l. Tehetséggondozási kiadvány. Az egyetemi évek alatt alapozzák meg hallgatóink későbbi szakmai karrierjüket, így tanulmányaik során nemcsak a szakmai tudásanyagot sajátíthatják el, hanem értékes képességeket is kifejleszthetnek magukban. Ehhez Karunk az oktatáson kívül számos lehetőséget nyújt, és tehetségpontként kiemelt figyelmet fordít az érdeklődő, tehetséges hallgatók erősségeinek felismerésére és kibontakoztatására. A Kari tehetséggondozás során célunk, hogy a hallgatókat bevezessük a tudományos kutatás világába, megismertessük őket a tudományos kutatás sajátosságaival és követelményeivel, felkészítsük őket az egyetemi és az egyetem utáni szakmai és tudományos életre.


A 2018/2019-es tanév tavaszi félévétől az EU Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék Dr. Homicskó Árpád nemzetközi és tudományos dékánhelyettes valamint Dr. Prieger Adrienn kari TDT-elnök támogatásával új speciálkollégiumot hirdetett meg „A tudományos kutatás alapjai – Tehetségek bevezetése a tudományos munkába” címmel. A kurzus célja, hogy segítse a hallgatók tudományos igényű munkáját, az önálló kutatáshoz szükséges képességek kifejlesztését, a házi dolgozatok és szakdolgozatok színvonalas elkészítését, továbbá a tehetséges hallgatók felkészítését a későbbi kutatói munkára és a TDK-n való aktív és sikeres részvételre.


A kari szervezett tevékenységet önképzés egészíti ki. Karunkon valamennyi tanszék kiemelt figyelmet szentel az önképzéses keretben megvalósuló tudományos munkának, így rendszeresen szervez TDK-üléseket a tananyagon kívüli szakmai kérdések megvitatása, intézménylátogatás, hallgatói és oktatói kutatások bemutatása céljából.


Tehetségpont kapcsolattartói:
Dr. habil. Homicskó Árpád Olivér PhD nemzetközi és tudományos dékánhelyettes.
Dr. Klein Tamás PhD, kari TDT elnök.
A Tehetségpontokról bővebben az alábbi linkeken olvashatnak:
http://tehetseg.hu/tehetsegpontok, illetve: http://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-111-002-367

 


Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Felhívása a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

XXXIV.OTDK – 2019
Összesített KRE BTK eredmények

I.    helyezett:7
II.    helyezett 7
III.    helyezett: 6

különdíj: 18
 
XXXIII.OTDK – 2017
Összesített KRE BTK eredmények

I.    helyezett:2
II.    helyezett 9
III.    helyezett: 2

különdíj: 4
 


Hittudományi Kar

TDK-tevékenység

A hazai felsőoktatásban a tehetséggondozás legfontosabb, legjellemzőbb formája a tudományos diákköri tevékenység, a TDK. A TDK több évtizedes múlttal rendelkezik. A diákköri tevékenység önkéntes. Az önképzés a tehetséges hallgatóknak a tudományos, művészeti sikereik élményét adja.

A hallgató-oktató műhelymunka olyan szakmai, emberi kapcsolat, amely hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon a hallgatókban a folyamatos, kitartó munka iránti igény. A TDK-ban tevékenykedő oktatóknak is kihívás a közös szakmai műhelymunka.

A KRE Hittudományi Karán a 2017/2018-as tanévtől Dr. Siba Balázs dékánhelyettes látja el a TDK felelősi teendőket.

XXXIII. és XXXIV. OTDK
Összesített KRE HTK eredmények

OTDK száma Bemutatott pályamunkák száma a kari TDK konferencián

A kari TDK konferencia továbbjutottjainak száma

Az OTDK-n indulók száma Helyezettek száma, I-III. helyezett Különdíjak száma összesen
XXXIV. (2019) 3 2 2 1 1
XXXIII. (2017) 2 2 2 1 0

 

Az XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), 2019
Társadalomtudományi Szekció:

Vallás- és hittudomány I. tagozat
3. helyezés: Ratkovics Petra Krisztina (KRE-HTK)
konzulens: Dr. Pecsuk Ottó egyetemi adjunktus

Vallás- és hittudomány II. tagozat
Különdíj: Szászné Lázár Eszter Csenge (KRE-HTK)
konzulens: Dr. Siba Balázs dékánhelyettes, egyetemi docens

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), 2017
Társadalomtudományi Szekció:

Vallás és hittudományi tagozat
2. helyezés: Ratkovics Petra Krisztina (KRE-HTK)


Szociális és Egészségtudományi Kar

A Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának Tudományos Diákköri Tanácsa ezúton meghirdeti a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójának Kari minősítő (válogató) Tudományos Diákköri Konferenciáját az alábbi feltételek szerint:

Felhívás Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

Kari TDK Társadalomtudományi Szekciófelhívás

A 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi felhívása az alábbi linkről érhető el.
A Társadalomtudományi Szekció felhívása innen érhető el.


Tanítóképző Főiskolai Kar

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR 

Felhívás Kari Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

Határidők
Jelentkezés TDK-kurzusra: 2020 szeptembere
Jelentkezés TDK-konferenciára, a dolgozat leadása: 2020. november 11.
A pályamű benyújtáshoz jelentkezési lap kitöltése és egy 1000 leütésből álló rezümé megírása szükséges.

Időpontok
Kari TDK-konferencia: 2020. november 25.
Általános tájékoztató és félévindító megbeszélés: 2020. szeptember 30-a 15 óra
A tanácskozás várhatóan online formában (Microsoft Teams) kerül megrendezésre.

A Tanítóképző Főiskolai Kar TDK és OTDK adatai
az elmúlt négy konferencia keresztmetszetében

OTDK száma Bemutatott pályamunkák száma a kari TDK konferencián A kari TDK konferencia továbbjutottjainak száma Az OTDK-n indulók száma Helyezettek száma, I-III. helyezett Különdíjak száma összesen
XXXIV. (2019) 10 7 5 0 0
XXXIII.(2017) 9 5 4 1 1
XXXII. (2015) 3 1 1 0 0
XXXI. (2013) 3 2 2 1 1

 

KRE Tanítóképző Főiskolai Kar – REGISZTRÁLT TEHETSÉGPONT
https://tehetseg.hu/tehetsegpont/tp-181-002-720

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által támogatott Tehetségpontok alapvető küldetése személyre hangolt segítséget nyújtani fiatalok, valamint pedagógusaik számára a tehetség felismerésében és kibontakoztatásában. Az optimális fejlődést célzott tehetségsegítő programok és személyiségfejlesztő tanácsadás kíséri (https://tehetseg.hu/tehetsegpontokrol).
Intézményünk tehetséggondozó munkájának elismeréseként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács döntése alapján 2020-ban Regisztrált Tehetségponttá váltunk (TP 181 002 720)
Nemzetközi eredményeink alapján Európai Tehetségponttá váltunk, ezzel felkerültünk az Európai Tehetségsegítő Hálózat térképére is: https://etsn.eu/map-of-etsn/, valamint lehetőséget kaptunk a Hálózatban való megmutatkozásra: https://etsn.eu/wp-content/uploads/2020/07/Talent-Point-in-Action-Faculty-of-Teacher-Training.pdf.

Karunk tehetséggondozó tevékenységének fő célja mindezen alapelvekre és eszközökre építve hallgatóink egyéni kutatómunkájának, tudományos diákköri tevékenységének támogatása. Lehetőséget biztosítunk az eredmények bemutatására célzott kutatásmódszertani felkészítéssel, konferenciaelőadások és publikációs lehetőségek biztosításával, amelyek által célunk a tudományos diákköri nevezések és helyezések gyarapítása.
Mindezen túl Karunk specifikumai mentén további tehetségműhelyeket szervezünk, komplex személyiségfejlesztés céljával, a pedagógusképzés módszertani sokszínűségére is építve:
1. a keresztyén pedagógiai hatás tudatosítása, tudományos tanulmányozása és a gyakorlatban való fejlődésének megsegítése: a területhez kapcsolódóan hallgatóink bevonásával, tudományos kutatásaink által törekszünk a képességek kibontakoztatásának személyes és környezeti meghatározói vizsgálatára – kiemelten a keresztyén pedagógus és a hitbeli megérintődés képesség-kibontakoztatást segítő szerepére vonatkozóan –, továbbá a kirajzolódó összefüggések alapján a fejlődés lehetőségeinek és eszközeinek azonosítására;
2. nyelvi-művészeti tehetségműhelyünk célja a magyar nyelvi gyökerek ápolása, a népművészet és a népi kultúra értékeinek megélése és alkotásokba fordítása, az egyéni kifejezőkészség fejlesztése, amelyekhez kapcsolódóan kiállítások és színpadi előadások szervezésén túl szakmai-tanulmányi versenyek szervezése és kísérése által törekszünk hallgatóink képességeinek minél magasabb szintű kibontakoztatására;
3. természeti-logikai/matematikai tehetségműhelyünk célja a természet mint teremtett környezet rendjének és értékeinek tudatosítása, tudományos megközelítése, a hagyományok tiszteletének támogatása, a gyermek és a természet kapcsolatának tudományos tanulmányozása, logikai-matematikai képességek fejlesztése, mind ezek részeként pedig támogatjuk hallgatóink megmérettetését kapcsolódó kutatások, versenyek és pályázatok keretében is.

Tehetségsegítő tevékenységeinknek közvetlen részét képezi továbbá a pszichológiai tanácsadás által megvalósított személyiségfejlesztés, az intrapszichés és az interperszonális készségterületek támogatása. Pedagógusképző intézményként Karunk a tehetséggondozást nemcsak hallgatóink készségeinek kibontakoztatása tekintetében tartja lényeges területnek, hanem annak érdekében is célja a magas szintű továbbfejlesztése, hogy a pedagógusi pálya későbbi szakaszaiban a tehetséges gyermekek készségeinek gazdagítása ugyancsak eredményesen megvalósulhasson hallgatóink tevékenységében.
 

Következő események
Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube