„Literatur und Erinnerung im Donauraum”- nemzetközi kutatócsoport

Vezető: Dr. habil. Szentpétery-Czeglédy Anita

A kutatócsoport állandó tagjai:
Dr. Fülöp József
Dr. Klemm László
Dr. Kovács Edit
Dr. habil. Horváth Géza

A több mint 15 éve alapított „Literatur und Erinnerung im Donauraum” nevű kutatóműhely az elmúlt években számos nemzetközi rendezvénnyel és kötettel adott hírt magáról. Törekvéseink középpontjában egy olyan szellemi műhely életre keltése állt, amely a több évszázados református szellemi örökséget tovább örökítő tudományművelő tevékenységet folytat, és a Károli Gáspár Református Egyetem szellemiségéből táplálkozó, a műhelyre egyedileg jellemző, megközelítésmódot honosít meg a közép-európai régióban.

A kutatócsoport kezdeti tevékenysége a régió kulturális transzfer- jelenségeinek vizsgálatára, a magyar-német irodalmi kapcsolatok kutatására irányult. Ezt egészítették ki később a kulturális emlékezet, az egyéni és kollektív identitás, többnyelvűség, valamint az interkulturalitás témakörei. A műhely tagjai a közép-európai geográfia és politikai tér irodalmi, esztétikai konstrukcióit, sajátos nyelvi jelenségeit térképezik fel kutatásaikban. Munkáikkal a művészi, esztétikai megközelítésmódok sokszínűségét, a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségét, valamint az irodalom, nyelv, kultúra és identitás kapcsolatának sajátos közép-európai manifesztációit kívánják láttatni.

A grazi és ljubljanai germanisták részvételével alapított, Dr. habil. Czeglédy Anita vezetésével működő kutatóműhely aktivitását fémjelzik az alapítása óta rendezett tudományos események és az ezekhez kapcsolódó publikációk. 2004-ben az „Ungarn in Europa” címmel rendezett konferencián az Osztrák Tudományos Akadémia Kultúrtörténeti Bizottsága, illetve a grazi Karl Franzens Universität kutatói voltak vendégeink.

2008-ban magyar és német szakos doktoranduszok számára Országos Doktorandusz-konferenciát szerveztünk „Kanon & Co.” címmel. 2009-ben „Begegnungsraum Ostmitteleuropa” címmel, több mint 50 előadóval rendeztünk nemzetközi germanista konferenciát: http://www.begegnungsraum.uni.hu. A konferencia anyaga a Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa címen Dr. Czeglédy Anita, Prof. E. W. B. Hess-Lüttich és Ulrich H. Langanke szerkesztésében a Peter Lang Verlagnál látott napvilágot (a kiadvány a DAAD és a budapesti Svájci Nagykövetség támogatását élvezte).

2011 júniusában „Inspirationen” címmel hirdettünk meg egy nemzetközi interdiszciplináris szimpoziont, http://inspirationen.eu.tc., amelynek előadásait a Károli Könyvek idegen nyelvű sorozatában jelentettük meg. A kreatív és eredeti gondolkodásra invitáló rendezvény nagy sikerére való tekintettel 2013. januárjában Inspirationen II. címmel a szimpózion folytatására is sor került, melynek előadásait szintén külön kötetben jelentettük meg.

A 2013-as év legjelentősebb rendezvénye a mintegy 50 résztvevőt fogadó Wendepunkte című nemzetközi konferencia volt, amelyet az Interkulturális Germanisztika Társaság és az Osztrák Kultúrális Fórum támogatásával bonyolítottunk le. 2014. novemberében „Kultúra, interkulturalitás és identitás“ címmel interdiszciplináris konferenciát rendeztünk, melynek előadói a keresztyén/keresztény identitás, az identitás teológiai, filozófiai, pszichológiai, pedagógiai, szociológiai és (kultúr)antropológiai megközelítésének, a kétnyelvűség, többnyelvűség, globalizáció, identitás és kulturális identitás összefüggéseinek kérdéseit tárgyalták.

2015. május 28-30-án az Osztrák Kultúrforum, a Német Nagykövetség és a Magyar Germanisták Társasága támogatásával került megrendezésre a „Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa” című nemzetközi konferencia, amelyen 80 hazai és külföldi kutatót láttunk vendégül. A szervezők a témakiírással a kultúra és az azt felölelő tér identitásteremtő jelentőségére, valamint a művészi, esztétikai megközelítésmódok politikai, gazdasági diskurzusokkal szembeni előnyeire kívánták felhívni a figyelmet. A program kísérőeseménye volt az Osztrák Kulturális Fórum szervezésében megvalósuló felolvasó est, melynek vendége Thomas Stangl osztrák író részleteket olvasott fel „Reisen und Gespenster”című kötetéből.

Az Inspirationen konferenciasorozat következő eseményére 2016. október 14-15án került sor, amelynek hívószava ezúttal Wege (Utak) volt. A konferencia kísérőeseménye a Robert-Bosch-Stiftung és a Gondolat Kiadó támogatásával valósult meg: Georg Klein, író és Horváth Géza, műfordító beszélgetését Györei Balázs moderálta. A 2017-2018-as tanévben két rendezvényt bonyolítottunk le: "Fogosch oder Zander" - Kulturelle und mediale Übertragungen der Texte von Thomas Bernhard címmel Dr. Kovács Edit szervezésében nemzetközi konferenciának adtunk otthont, melyet az Osztrák Kulturális Fórum és a Thomas Bernhard Gesellschaft támogatott. 2017 novemberében Dr. habil. Horváth Géza szervezésében a „Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert” című nemzetközi konferencián fogadtuk vendégeinket, akiknek soraiban az irodalom és szakralitás témakörének neves külföldi kutatói szerepeltek. Az eseményt a REFO-500 és a Dunamelléki Egyházkerület is támogatta.

2019 októberében az Inspirationen konferenciasorozat IV. eseményét rendeztük meg, „Klänge” (Hangok) címmel, tovább erősítve ezzel a sorozat interdiszciplináris jellegét. A 2020/2021-es tanévben az Inspirationen nemzetközi konferenciasorozat folytatását, egy konferenciakötet kiadását és a Német Nyelv és Irodalom tanszék alapításának 25. jubileumát fémjelző reprezentatív tanulmánykötet megjelentetését tervezzük. Fülöp József gondozásában pedig egy a 19. és 20. századi német nyelvű irodalom triviális műfajaiból szemelgető, közel 50 jelentős német, osztrák, cseh, lengyel és svájci szerző kisprózai munkásságában tallózó kötet jelenik meg, amely a triviális irodalom legjobb előfutárait vizsgálja kulturális és irodalomtörténeti kontextusban, és hazánkban alig ismert vagy teljesen ismeretlen életművek bemutatására vállalkozik.

A kutatócsoport eredményeinek áttekintése (az egyéni publikációs tevékenységek adatait az MTMT tartalmazza):
- 2004:„(Die) Ungarnund Europa”című nemzetközi konferencia szervezése, publikáció: Ungarn in Europa, in: Studia Caroliensia, 2009/1
- 2006: Kollektiv és individuális emlékezet Közép-Európában az Első Világháború után című nemzetközi konferencia szervezésében.
- 2009:a „Begegnungsraum: Ostmitteleuropa”című nemzetközi interkulturális germanisztika konferencia szervezése (www.begegnungsraum.uni.hu), publikáció: Deutsch im interkulturellen Begegnungsraum Ostmitteleuropa, szerk.: E. Hess-Lüttich, A. Czeglédy, U. Langanke. Bern, Peter Lang 2010 (=Cross Cultural Communication 19.)
- 2013:a „Wendepunkte”című nemzetközi germanisztikai konferencia, publikáció: Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas,szerk.: Hess-Lüttich, Ernest, Czeglédy Anita, Kovács Edit, et al., Frankfurt am Main: Peter Lang 2015 (=Cross Cultural Communication 28.)
- 2014:„Kultúra, interkulturalitás és identitás“ címmel interdiszciplináris konferencia, publikáció: Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből, szerk.: Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba (szerk.):, KRE, L'Harmattan, Bp., 2016.
- 2015-ben: „Geopoetische und linguistische Reisen in Mitteleuropa”című nemzetközi konferencia, publikáció: Geopoetische und linguistischeReisen in Mitteleuropa, szerk.:Czeglédy Anita, Szilágy-Kósa Anikó. KRE, L'Harmattan, Bp., 2019.
- 2016:„Inspirationen: Wege”című nemzetközi konferencia, publikáció: Inspirationen: Wege, szerk.: Czeglédy Anita, Horváth Géza. KRE, L'Harmattan, Bp., 2019.
- 2017:"Fogosch oder Zander" -Kulturelle und mediale Übertragungen der Texte von Thomas Bernhard című nemzetközi konferencia, publikáció: Fogosch oder Zander" -Kulturelle und mediale Übertragungen der Texte von ThomasBernhard, szerk.: Adamik Lajos, Kovács Edit. Wien, Präsens 2019.
- 2017: „Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert”című nemzetközi konferencia, publikáció: Luther und die Reformation im Spiegel der deutschsprachigen Literaturen im 18., 19. und 20. Jahrhundert, szerk. Horváth Géza. Würzburg, Königshausen und Neumann Verlag 2019.
- 2019: „Inspirationen: Klänge”című nemzetközi konferencia, kötet megjelenés alatt

A kutatócsoport közös publikációi

 

 

A kutatócsoport eseményeinek képgalériája

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube