Megjelent a Pauline Economy in the Middle Ages című kötet

Megjelent Prof. Dr. habil. F. Romhányi Beatrix, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Történettudományi Intézet, Medievisztika Tanszék egyetemi tanárának a Pauline Economy in the Middle Ages. ''The Spiritual Cannot Be Maintained Without the Temporal…'' című könyve, amely a hollandiai Brill kiadónál jelent meg 2020-ban, a szerző 2009-ben megjelent monográfiájának átdolgozott, angol nyelvű változata. A kötet az egyetlen jelentős magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok középkori gazdálkodását vizsgálja.

A pálos rend történetéről, különösen a birtokairól és a gazdálkodásáról más magyarországi szerzetesközösségekkel összehasonlítva kivételesen nagy számban maradtak fenn források. A késő középkorban a rend birtokai jövedelmére és kiváltságaira alapozva sajátos gazdálkodási rendszert alkalmazott. A birtokokat egyre inkább pénzbevételt jelentő tőkeként hasznosították, vagyis a korabeli itáliai és nyugat-európai prekapitalista gazdálkodás elemeit alkalmazták. Eközben az adományok, az alamizsna és a járadékok továbbra is a jövedelmek jelentős részét alkották, ami viszont a pálosokat a koldulórendekhez tette hasonlóvá.

In Pauline Economy in the Middle Ages. ''The Spiritual Cannot Be Maintained Without the Temporal…'', published by Brill in 2020, Beatrix F. Romhányi examines the estate management of the Pauline order – the only religious community native to medieval Hungary. The book is the revised English version of the author’s monograph published in 2009.

Sources on the history, and especially on the economy, of the order have survived in exceptionally high numbers compared to other religious communities in Hungary. In the late Middle Ages, the order developed a unique estate management system. Based on the income of their landed estates and their privileges, the Paulines increasingly moved towards the capitalistic estate management around 1500, while donations, alms and annuities still composed a significant part of the incomes connecting the Paulines to the mendicant orders.

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube