Névjegy

„Az odafigyelést nagyon igényli a ma embere” – Interjú Bölcsföldi Andrással, a HTK spirituálisával
Bölcsföldi András, azaz ahogy szólítják: Bölcs, meghatározó alakja a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának. Örökké úton van, szervez, intézkedik, órát tart – és nála jobban nem ismeri senki a teológusok lelkét. A Teológia spirituálisát kérdeztük gyerekkorról, hivatásról és művészetről. Tovább...


Beszélgetés Prof. Dr. Szabó Andrással, akit idén Apáczai Csere János-díjjal tüntettek ki
„Szinte a kezdetektől fogva itt vagyok, nagyon sok mindent éltem meg az utóbbi 22 évben. Az egyetem kezdeti korszakainál is jelen voltam, így érzelmileg is kötődöm az intézményhez, úgy érzem, hogy már benne vagyok kicsit a kövekben, különösen is a Bölcsészettudományi Karon. Ezért tanítok az egyetemen, és szeretnék is maradni, ameddig lehetséges. Nagyon szép emlékeim vannak a Károliról…” Tovább...


Lóth LászlóSokszínűség, gyakorlat, példaadás – interjú Dr. habil. Lóth Lászlóval
Gépipari technikum, beállító lakatos, ELTE, Kálvincsillag, alkalmazott szociálpszichológia, retorika, KRE ÁJK, presbiter, gyakorlatközpontúság, Magyar Villamos Művek Zrt., tréningelmélet és módszertan, kompetenciaelmélet és kompetenciafejlesztés, Informatikai Tanszék, HVG Karrier. Van-e ezekben bármi közös? Találkozhat-e valakiben vagy valamiben mindez? Tovább...


Balla Péter„Eredményeket közösen érünk el” – Interjú Prof. Dr. Balla Péterrel
Prof. Dr. Balla Péter nevét a hallgatók közül legtöbben a KRE rektoraként ismerik, és nem mindenki tudja, hogy rektori pozíciója mellett jelenleg is oktat Egyetemünk Hittudományi Karán. Arról pedig talán még kevesebben tudnak, hogy már lelkészi képesítését is a Károli jogelődjének hallgatójaként szerezte. Tovább...


Szalma József„Egy jó kutató mindig kíváncsi” – Interjú Dr. Szalma Józseffel
Professor Emeritus Dr. Szalma József, DSC egyetemi tanár egyetemünk Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékén tanít. Kutatásainak középpontjában a polgári jog általános elmélete, a kötelmi jog, a szerződésen kívüli felelősség, a polgári jogi jog-összehasonlítás, az európai jog, a nemvagyoni kártérítés áll. Tovább...


Tari János„Engedni, hogy a téma önmagát bemutassa” – Interjú Dr. Tari Jánossal
Dr. Tari János egyetemi docens, szociológus, a néprajztudomány doktora, a Károli BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója. Kutatásának középpontjában a dokumentumfilm-készítés, a vizuális média, az alkalmazott kommunikáció, az antropológia áll. Tovább...


„A teljes emberhez a vizuális érzékenység is hozzátartozik…” – Interjú Dr. Békési Sándorral
Dr. Békési Sándor egyetemi docens, grafikus, a KRE HTK Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszékének vezetője. Tovább...


„Az egyetem arra szolgálhat, hogy megtanítson minket az élethosszig való tanulásra.” – Interjú Dr. Bogár Lászlóval
Dr. Bogár László közgazdász, egyetemi docens, publicista, a politikatudományok kandidátusa. 2002-től egyetemünk docense, a BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének oktatója. Kutatásának középpontjában a globalitás hatalmi rendszere áll. Tovább...


„Nagykövetként számos történelmi görcsöt oldottam fel.” – Interjú Dr. Hóvári Jánossal
Dr. Hóvári János egyetemi docens, történész, turkológus és diplomata. Magyarország volt izraeli (2000–2004), kuvaiti (2008–2010) és törökországi (2012–2014) nagykövete, globális ügyekért felelős helyettes államtitkár (2010–2012). Tovább...


Nyelvtudomány az elméletek felett. Interjú Dr. Honti Lászlóval
Professor emeritus dr. Honti László egyetemi tanár, Széchenyi-díjas magyar nyelvész, finnugrista, az MTA rendes tagja. 2008 óta oktatója egyetemünknek, a BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék tanára. 2014-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Fő kutatási területe az uráli összehasonlító nyelvészet, ezen belül az etimológia, a hangtörténet és a morfoszintaktika kérdései foglalkoztatják. Tovább...


„A Reformkorhoz kellett egy kiváló társadalmi elit” – Interjú Dr. Gergely Andrással
Professor emeritus Dr. Gergely András egyetemi tanár, történész, MTA doktor. A XIX. század magyar eszme- és politikatörténetének szakértője, a VERITAS Intézet egykori munkatársa. Közéleti és oktatói munkája szerteágazó, amelyben az egyetemi oktatás mellett (ELTE, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem) diplomáciai feladatokat (volt nagykövet a Dél-afrikai Köztársaságban, majd Hollandiában), valamint egyéb szakmai megbízatásokat (OTKA, a KRE Történettudományi Doktori Iskolájának volt vezetője) is vállalt. Tovább...


„Egy intézmény lehet szakmailag professzionális, és jellegét tekintve emberi, személyes.” – Interjú Dr. Kucsera Tamás Gergellyel
Dr. Kucsera Tamás Gergely címzetes egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) főtitkára. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakán végzett, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerzett filozófia szakos bölcsész, illetve filozófia tanári végzettséget. Külföldön hallgatott nemzetközi tanulmányok szakos képzést, továbbá közgazdász tanulmányait hazai és külföldi intézményekben folytatta. Országos közéleti tevékenységét a Hallgatói Önkormányzat Országos Konferenciája (HÖOK) elnökségi tagjaként kezdte meg, 1999-ben és 2000-ben a szervezet elnöke volt. Tovább...


„A nyelvtudásért sokat kell dolgozni, munka nélkül ez nem megy” – interjú Dr. Kontra Miklóssal
Prof. Dr. Kontra Miklós egyetemi tanár, az MTA doktora. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett orosz nyelv- és irodalomtanár, angol nyelv- és irodalomtanár végzettséget 1974-ben. 1978 után több egyesült államokbeli egyetemre jutott ki, először magyar lektorként, később kutatói ösztöndíjakkal. 1991 és 2015 között az SZTE Bölcsészettudományi Kar, Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének volt docense, majd tanszékvezetője. Tovább...


„Hitelesen úgy vizsgálhatjuk a történelmet, ha forrásokat és nem legendákat keresünk” – interjú Dr. Szakály Sándorral
Professzor Dr. habil. Szakály Sándor történész, tanszékvezető egyetemi tanár. A VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság tagja, a Magyar Olimpiai Akadémiai Tanácsának alelnöke. Tovább...


„A hiteles bíró egyben hiteles ember is” – interjú Dr. Czine Ágnessel
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, gazdasági büntető szakjogász, egyetemi docens. Az egyetem elvégzése után, még az Igazságügyi Minisztérium ösztöndíjasaként a Szentendrei Járásbíróságon kezdte meg munkáját fogalmazóként, utána a Pesti Központi Kerületi Bíróságra nevezték ki büntető bírónak. Tovább...


Mélységes alázat és kemény elszántság – interjú Dr. Tomka Jánossal
Dr. Tomka János főiskolai tanár, a KMPG Akadémiának volt ügyvezető igazgatója, mely Magyarország egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó társasága. Bár eredeti végzettsége okleveles villamosmérnök és mérnök-tanár, szakmai pályája során folyamatosan a vezetéselmélet és a tudásmenedzsment kutatásának irányába orientálódott, végül ez vált legfontosabb tudományos kutatási területévé. Tovább...


A népdalok erejével – interjú Dr. Lovász Irénnel
Dr. Lovász Irén egyetemünk egyik méltán híres, különleges életúttal bíró oktatója. Néprajzkutató, kulturális antropológus, egyetemi docens, a néprajztudomány kandidátusa, népdalénekes, háromgyermekes édesanya. Meggyőződése szerint ezek ugyanakkor csak keretek, dobozok, amelyekben a személyiség áradása feszegeti a határokat. Munkásságában a tudomány és a művészet összefonódik, az ő gazdag életműve nemzetközi szinten elismert és jegyzett. Tovább...


Fulbright-ösztöndíjjal Amerikában – interjú Dr. Vassányi Miklóssal
Dr. Vassányi Miklóstól, a KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszékének egyetemi docensétől nem áll távol a külföldi kutatás, filozófiai doktori fokozatát is Belgiumban, a Katholieke Universiteit Leuven-ben szerezte. 2016-ban öt hónapos ösztöndíjat nyert a University of Minnesota kutatóintézetbe, vele beszélgettünk a Fulbright-ról és kinti tapasztalatairól. Tovább...


A hit, remény, szeretet pszichológusa – interjú Dr. Bagdy Emőkével
Professor emeritus Dr. Bagdy Emőke neve országosan ismert, 1968 óta dolgozik pszichológusként. Az elmúlt közel 50 év alatt mintegy 2500 előadást tartott, munkásságával új pszichológiai iskolát hozott létre. A Pszichológia Intézet alapítója, illetve a Károli pszichológia szakjának elindítója, amely jelenleg az ország második legerősebb pszichológia képzése. Tovább...


Bocskai István Állam- és Jogtudományi Szakkollégium – interjú Dr. Boóc Ádámmal és Dr. habil Homicskó Árpáddal
A Bocskai István Szakkollégium a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának saját Szakkollégiuma. Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen kollégium színesíti egyetemünket, ahol a fent írt lehetőségek adottak, elsődlegesen a jogtudományi képzések terén. A Bocskai István Szakkollégium létrejöttéről, céljairól, jellegzetességeiről Dr. Homicskó Árpád Olivér nemzetközi és tudományos dékánhelyettest, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék habilitált egyetemi docensét, valamint Dr. Boóc Ádámot, a Bocskai István Szakkollégium jelenlegi vezetőjét, a Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék egyetemi docensét kérdeztük. Tovább...


„Aki énekel, kétszer imádkozik” – interjú Dr. Dávid Istvánnal
A művészet, azon belül is a zene, egy olyan belső indíttatás, amely széppé teheti a lelket és jobbá a világot. Egyetemünkön 1993 óta létezik kántor szak, amely ezt felismerve színvonalas képzést nyújt az orgonát tanulni vágyó és elhivatott kántorjelölteknek. Dr. Dávid István orgonaművésszel, a nagykőrösi református gyülekezet orgonistájával, a kántor szak alapítójával és egykori vezetőjével beszélgettünk. Tovább...


A nyomtatott és online szótárak világában – interjú Dr. Hollós Zitával
Korunk egyik nagy kihívása, hogy szótárainkat, lexikonjainkat – melyek összeállítása több száz éves múltra és hagyományra tekint vissza – aktualizáljuk, és a szakmai megbízhatóság jegyében tegyük elérhetővé a közösségi hálón. Oktatónk, Dötschné Dr. Hollós Zita a neves szótáríró, Zsarnói Zsarnay Lajos leszármazottjaként ebben próbál segíteni azzal, hogy megfelelő szótárakat készít a jövő nemzedékei számára. Tovább...


Mit üzen számunkra a múlt? – interjú Prof. Dr. Hermann Róberttel
Dr. Hermann Róbert történész, egyetemi oktató. Székesfehérvári születésű, gimnazistaként megnyerte a történelem OKTV 1981-es versenyét, amely a későbbi pályáját is meghatározta – munkásságában a nívó mindig is magas szintet ütött meg. 1987 óta dolgozik a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban, ahol jelenleg a parancsnok tudományos-helyettese. A Károlin 2012 óta tanít, a Történettudományi Doktori Iskola vezetője, a Magyar Történelmi Társulat, a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma és az OKTV Történelem Szaktárgyi Bizottság elnöke, továbbá a Veritas Intézet Dualizmus Kutatócsoport vezetője… Tovább...


Egyetemünk lelkésze – interjú Márkus Tamás Andrással
Fiatalos, nyitott közösség várja az egyetemistákat a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezetben. Márkus Tamás András egyetemi lelkésszel beszélgettünk az egyetemista korosztály megszólításáról, az alkalmakról, arról, hogy miért is érdemes a gyülekezethez tartozni. Tovább...


Hamarosan indul az új Művészettörténet mesterképzés a Károlin – interjú Prof. Dr. Keserü Katalinnal
Művészettörténet mesterképzés hazánkban kevés helyen folyik, a Károli történelmet ír azzal, hogy az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem után itt is lesz mester szintű művészettörténet képzés. Ez azért is jelentős, mert a református kultúra művészettörténeti vonatkozásai máig kiaknázatlanok. A 2017 szeptemberében induló művészettörténet MA képzésről Egyetemünk oktatóját, a Széchenyi- és Munkácsy-díjas Dr. Keserü Katalin professzor emeritus művészettörténészt kérdeztük. Tovább...

Gyakornoki program

Gyakornoki program

Galéria

Galéria

Névjegy

Névjegy

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Online tanácsadás

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube