Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás a jogosultság igazolása esetén.

Pályázati kiírás a rendszeres szociális támogatás igényléséhez

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: KRE) Szociális Bizottsága 2020/2021. tanév 2. (tavaszi) félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C. § ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 16. és 21. §-a és a KRE Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 30. § és 32. §-a alapján.

Leadási időszak: 2021. február 10-23.
Leadási határidő: 2021. február 23. (kedd) 23.59

Pályázati felhívás – Rendszeres szociális támogatás – 2020/2021. tanév 2. félév
Nyilatkozat önfenntartásról

A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok eredményeiről a hallgatók a Neptun egységes tanulmányi rendszerben kapnak tájékoztatást.

Galéria

Galéria

 

Tudomány, kutatás

Névjegy

Névjegy

 

Napi biztatás

Blog

Károli Gáspár Református Egyetem – Blog

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Szakirányú továbbképzések

Youtube