Tanulmányi tájékoztató 2020/2021.

Rektori köszöntő

Rektori köszöntő

Kedves Elsőéves Hallgatónk!

A Károli Gáspár Református Egyetem rektori feladatokkal megbízott rektorhelyetteseként szeretettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy felvételt nyert intézményünkbe.

A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú és fiatal egyetem, így ötvözi a református oktatás hagyományait és a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Egyetemünk célja és feladata, hogy a nagy múltú református kollégiumok, Sárospatak (1531), Pápa (1531), Debrecen (1538), Kolozsvár (1622) és Nagyenyed (1632) hagyományait folytatva a lelkészképzés mellett református szellemiségben, több tudományterületen és tudományágban folytasson alap-, mester- és doktori képzést, valamint szakirányú továbbképzést és felsőoktatási szakképzést.

Ebben az évben 2280 hallgatót vett fel egyetemünk, így eredményesen zárta a 2020. évi felvételi eljárást. A Károli Gáspár Református Egyetem hazánk legnépszerűbb felsőoktatási intézményei között van. A felvett hallgatók 65%-a nappali munkarendű képzésben kezdheti meg tanulmányait. Az állami ösztöndíjas képzés népszerűsége a legmagasabb, a felvett hallgatók háromnegyede a támogatott szakokon tanulhat. A törvényi rendelkezések alapján ebben az évben július 31-től a kecskeméti hallgatóinkat is a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóiként üdvözölhetem. A Neumann János Egyetemből a Pedagógusképző Kar 2020. július 31-én kivált és a Károli Gáspár Református Egyetembe olvadt be.

Egyetemünkön a hosszú ideje kialakult jó közösségi légkör az alapja annak, hogy az oktatók, a munkatársak és a hallgatók szakmai együttműködése is példaértékű.

Egyetemünkön hangsúlyos szerepet kap a Szentírásra épülő keresztyén értékrend, a tehetséggondozás és a kisközösségek támogatása. Az egyetemi szakkollégiumok a tudás újabb bástyái, és a legfelkészültebb, legkiválóbb hallgatók lehetnek a szakkollégiumok tagjai. A határon túli egyetemekkel és a nagyvilág számos egyetemével kötött tudományos, szakmai együttműködési megállapodások is hallgatóink tudásának további gyarapítását szolgálják. Egyetemünk a hallgatók tanulmányi, kutatási, sporteredményeit, a közösségek iránti felelősség tettekben való megnyilvánulását, számos, az egyetem által alapított ösztöndíjjal, kitüntetéssel ismeri el.

Az oktatás mellett számtalan tudományos, egyházi, kulturális, sport- és közösségi esemény színesíti az egyetemi életet. Az Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat, Idegen Nyelvi Lektorátus, Karrieriroda, Erasmus és Nemzetközi Kapcsolatok Irodája, Könyvtár és Jegyzetbolt, a Károli könyvek, kiadványok, magazinok és a Studia Caroliensia biztosítja hallgatóink szellemi, tanulmányi és szakmai gazdagodását.

A Károli Gáspár Református Egyetem oktatói és munkatársi közössége nevében is azt kívánom, hogy gazdagodjanak lelki és szellemi értékekben Egyetemünkön töltendő éveik alatt. Szerezzenek minél több tudást, tapasztalatot, kössenek barátságokat, segítsék társaikat a közös munkában, erősödjenek meg keresztyén értékekben, értékrendben, amelyeket életük során társadalmunk javára és a maguk örömére tudnak majd hasznosítani. Erre az áldozatkész, reményteljes szolgálatra, munkára hívok mindenkit ebben a szellemben.

Életükre, tanulmányaikra, az egyetemen töltött éveikre Isten gazdag áldását kérem.

Budapest, 2020. augusztus 5. napján.

Dr. Czine Ágnes

rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes


Első belépéskor:


Felhasználónév: Oktatási azonosító
Jelszó: Születési dátum pontok nélkül


Kérjük az első belépést követően változtassa meg jelszavát!


Bármilyen belépési probléma esetén kérjük írjon egy e-mailt a szoke.janos@kre.hu címre.